Clicks47

Francis ủng hộ và sử dụng các giám mục thỏa hiệp về mặt đạo đức

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHjmndtuhfp