언어
댓글 쓰기…
Lubenka
nádherné, obrázok komunikuje s krásnymi slovami modlitby, ďakujem
olinka
MODLIME SA SPOLU PRIATELIA

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas Mária , milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.

... Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas Mária , milosti plná, Pán s tebou. …
더보기