Language

Clicks
2.2k
Lk 14, 17

Leo3340
„Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve." Tu pán povedal sluhovi: »Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.«" (Lk … [More]

Write a comment …