Jazyk

Pozretia
571
2019 značí 50. výročie liturgickej "reformy" Pavla VI.

csk.cartoon 9 4
Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsQvgsevrioa
Zedad
Hoki a vysvětli, čím tě tak naplňují pochody pražské pýchy. Je to normální? Neměli by ti, co nás vedou říci jasné slovo k sodomii? Neznáme snad fatimské poselství a jiná proroctví, že lidstvo samo sebe potrestá?
Zedad
Hoki ty tu hýříš urážkami a nadávkami, no tak vysvětli, proč je gender, homosexualita a pedofílie. Tím, že budeš útočit na Libora Halíka to nevysvětlíš.
Samson1
Ta reforma se projevila všude i v zásvětných modlitbách. Budiž králem všech těch, kteří dosud pohříženi v temnotách modloslužby nebo islámu, a nezdráhej se přivésti je do svého světla a království. Shlédni konečně milosrdnýma očima na dítky národa, jenž tak dlouho byl lidem vyvoleným; a krev, která kdysi na ně byla svolávána, sestoupiž nyní i na ně jakožto čistý proud vykoupení a života. … Viac
ľubica
Ten obrázok je pravdivý, vid text:
»Intronizace Lucifera, padlého anděla, se uskutečnila v lůně Pevnosti Římské katolické církve 29. června 1963; je to ideální datum pro tuto historickou událost, která měla být první a pak nadále zachovávána. Jak dobře věděli hlavní strůjci tohoto obřadu, satanská tradice vždy předpovídala, že Chrám knížete temnot bude inaugurován v době, kdy papež přijme … Viac
Libor Halik
Homosexuální satanista Pavel VI., Bohu žel. Papežem Lvem XIII. předpovězených 100 let ničení Katolické církve satanem, Pavel VI. spolurealizoval. Zamaskoval se protipotratovou encyklikou Humanae vitae, aby nevypadal tak nekatolicky, a dal se do boření církve z jiného konce, od liturgie, mše až po změkčení pravidel prakticky všech řeholí.
Zedad
Dívejme se s úžasem na všechno, co pro nás Bůh stvořil. Dívejme se s úžasem na teď právě narozeného Spasitele, malého Ježíška v jesličkách. Za všechno mu děkujme a říkejme všem lidem, že teď právě se narodil v Betlémě Boží Syn.
Zedad
Kněz je knězem, i když hřeší a král je králem, i když hřeší a člověk je člověkem, i když hřeší. Tady se Mistr Jan, zapálený kazatel, spletl.
Zedad
No, Boha se bojme a jeho přikázání zachovávejme.