Jazyk

Pozretia
105
RADOSŤ LÁSKY

pokorny 2 1
POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA AMORIS LAETITIA biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v … Viac
snakee
kde není pravá katolická víra, tam nemůže být ani Láska
pokorny
Zo stránky: www.kbs.sk/…/apostolska-exho…

POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

AMORIS LAETITIA


biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v rodine

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana, 2016
© Konferencia biskupov Slovenska, 2016

1. RADOSŤ LÁSKY, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením Cirk… Viac