ഭാഷ

ക്ലിക്കുകൾ
53
റെഡ് ക്രോസ് കൂടിക്കാഴ്ച (ജനുവരി 27): അജപാലനാശീർവാദത്തെ വിവാദമായ പ്രാർത്ഥനയാൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഫ്രാൻസിസ്‌ മാർപാപ്പ

ml.cartoon
ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsOgatnadmbk