Language Contact


“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”
św. Paweł Apostoł