Jazyk

Pozretia
532
Arcibiskup K. Kmeťko: Vďačnosť by mal prejaviť slovenský národ aj Dr. Jozefovi Tisovi, prvej hlave Slovenského štátu po Svätoplukovi. To je môj najlepší kňaz!

Anton Čulen 3 1
Patrilo by sa, aby terajší parlament Slovenskej republiky z vďačnosti za celoživotnú obetavú prácu pre blaho nášho národa , vyhlásil: „Andrej Hlinka zaslúžil sa o slovenský národ!“ 80. Výročie vzniku… Viac
acer
Otec Hlinka je OK, ale něco iného sů hlinkovci a Tiso.