Clicks31

Hồng y Ouellet cáo buộc Viganò tội "báng bổ", ngụ ý rằng Francis là Chúa Trời?

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVducejdlem