Gjuha

Klikime
2 mijë
Shpirti Shëjt - o Shpirtë Shëjtë deh zbrit mbi ne ...

YllnëQiell 3
O Shpirt Shejt, deh zbrit mbi ne* O Shpirt Shejt, deh zbrit mbi ne, E prej qiellit derdh mbi ne Rrezet tua plot me dritë. ... Eja, o Atë, për nevojtarë, Eja, ti n’dhanti bujar, Eja, ti që mendjet … Më shumë

Shkruaj një koment
YllnëQiell
Lutja e Shpirtit Shëjtë

Shpirti Shëjt, Shpirti i Shpirtit tim.
Te adhuroj dhe Të lutëm Më ndriqo,
Më udhëzo, Më forco, Më ngushllo, ...


----------------------------

Molitva Duhu Svetome

Duše Sveti,Dušo moje duše, klanjam Ti se i molim Te
prosvijetli me, vodi me, jačaj me, tješi me.
Reci mi što moram učiniti, daj mi Svoje naloge.
Obećajem da ću se podložiti svemu što Ti tražiš od mene
i prihv…
Më shumë
YllnëQiell
Merr frymë në mua

Merr frymë në mua, Ti Shpirt Shenjt,
që ta kujtoj të shenjtën.
Nxitomë, Ti Shpirt Shenjt, që të bëj të shenjtën.
Ndihmomë, Ti Shpirt Shenjt, që ta dua të shenjtën.
Forcomë, Ti Shpirt Shenjt, që ta mbroj të shenjtën.
Mbromë, Ti Shpirt Shenjt, që askurrë të mos e humb të shenjtën.

Shën Augustini (354–430)