Jazyk

Pozretia
730
Aj z východu / Even from the East / Даже с Востока / حتى من الشرق 🎥

stjako1000
- 🎥 PLAY ►►► www.youtube.com/embed/Saci-h0XhR8 (1:33:30) Rozšírená verzia s modlidbou ruženca / Extended version with rosary, praying / Расширенная версия с молитвой, четки / … Viac