언어

클릭 수
665
Pokora,trpezlivosť,atď,.....

olinka
Pokora,láska,trpezlivosť,atď....vtedy je Boh s nami,....
공개 공유

댓글 쓰기…
olinka
Sú tri veci,
ktoré má mať každý veriací človek:
Veriť v Boha,
Často sa modliť,
A robiť dobro bližnemu,...
더보기