Clicks58

Modlitby k Božiemu srdcu - Krátke modlitby

Mates5485
1
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca. Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji. Ježiš, Mária, …More
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca.
Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednom boji.
Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moje duša v pokoji.
Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Sladké Srdce Ježišovo, daj, aby som Ťa vždy viac a viac miloval(a).Amen.

Ja, M. z vďačnosti voči Tebe, aby som vynahradil(a) svoju neveru, môj najláskavejší Ježišu, darujem Ti svoje srdce, celkom sa Ti obetujem a robím si predsavzatie nikdy viac nehrešiť. Pomáhaj mi k tomu svojou milosťou.Amen.

Ó, Božské Srdce Ježišovo, klaniam sa Ti, milujem Ťa a volám k Tebe so všetkými svojimi bratmi (sestrami): Buď s nami vo všetkých chvíľach nášho života, najmä v hodine našej smrti.Amen.
Dori-2000 likes this.