Pozretia675

Medzinárodný škandál a strápňovanie starostky Z. Aufrichtovej (OKS). V duchu bojového ateizmu zrušila slávnostné uvedenie knihy spomienok nebohého arc. D. Hrušovského

Keď nedovolíte už ani prezentáciu spomienok arcibiskupa, pápežského diplomata a človeka takého čistého charakteru, ako bol Dominik Hrušovský, tak to potom je ozaj tragická situácia. Na zaplakanie!Viac
Keď nedovolíte už ani prezentáciu spomienok arcibiskupa, pápežského diplomata a človeka takého čistého charakteru, ako bol Dominik Hrušovský, tak to potom je ozaj tragická situácia. Na zaplakanie!

De: sssu@orangemail.sk

Objet: List pre Ing. Arch. Zuzanu Aufrichtovú, starostku Starého
Mesta, Bratislava

Date: 12 mars 2019 à 10:46:03 UTC+1

À: starostka@staremesto.sk, podatelna@staremesto.sk Bratislava, 11. marca 2019

Pani Zuzana Aufrichtová Starostka Mestská časť Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Ctená pani starostka

dovoľte mi, aby som v mene Únie slovenských spisovateľov, umelcov a
kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, občianskeho
združenia ktorého som predsedom, vyjadril naše čo najhlbšie
rozhorčenie nad Vaším rozhodnutím zrušiť slávnostné uvedenie knihy
spomienok nebohého arcibiskupa Dominika Hrušovského „Roztratených
zhromažďovať: rozprávanie o mojom živote“
naplánované v Staromestskom
centre kultúry a vzdelávania na Ventúrskej 9 na budúcu stredu
popoludní, rozhodnutie o ktorom sa dnes podvečer dozvedám.

Neviem aké pohnútky Vás viedli k tomu, aby ste arbitrérne zrušili
právne riadne dohodnuté priestory obradnej siene Zičiho paláca na toto
dávnejšie pripravované podujatie.

Svoju účasť na ňom so záujmom, potešením a zadosťučinením ohlásili špičkové osobnosti slovenského kultúrneho života, zahraniční diplomati, vysokí cirkevní hodnostári i novinári. Uvedomujete si vôbec škandál, ktoré Vaše rozhodnutie
spôsobuje? Do šíreho sveta vo svetových jazykoch pôjde správa, že starostka Starého Mesta, mestskej časti hlavného mesta zrušila prezentáciu knihy memoárov zosnulého arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926 – 2016), dlhoročného rektora Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, pomocného biskupa hlavného mesta Slovenska a pápežského nuncia v Bielorusku…


Uvedenie novej knihy nie je predsa nijaké politické zhromaždenie,
žiadny predvolebný míting, lež prosté pripamätúvanie človeka, ktorého
celoživotným heslom bolo Dispersos congregare : roztratených
zhromažďovať! Keď nedovolíte už ani prezentáciu spomienok
arcibiskupa, pápežského diplomata a človeka takého čistého charakteru,
ako bol Dominik Hrušovský, tak to potom je ozaj tragická situácia. Na
zaplakanie! Neviem či mám citovať Sama Chalupku („V tom našom národe,
zle je tam, nedobre; krivda za stôl sadla, pravda u dvier žobre.“), či
z Písma („Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“). Prezentáciu
usporiadatelia zverili prominentnému cirkevnému historikovi Prof.
Petrovi Zubkovi zo Slavistického ústavu SAV, archivárovi Košického
arcibiskupstva, medzinárodne známemu biblistovi P. Jánovi Ďuricovi zo
Spoločnosti Ježišovej a mne, editorovi predmetnej knihy, ktorého s
autorom spájalo asi polstoročné priateľstvo a spolupráca.


Chcem veriť, že sa nemienite strápňovať a svoje negatívne rozhodnutie
pre dobro veci prehodnotíte tak, aby sa ono mohlo konať tak, ako bolo
plánované a dohovorené.

Ráčte prijať, ctená pani starostka, prejav mojej úcty, ktorou som
zaviazaný Vášmu úradu,

J. M. Rydlo

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich
mimo územia Slovenska

———- Forwarded message ———
From: Jozef Viskup <jozef_viskup@yahoo.com>
Date: st 13. 3. 2019 o 11:50
Subject: Žiadosť o poskytnutie informácie
To: „Aufrichtová Zuzana“ <starostka@staremesto.sk>
Cc: „Aufrichtová Zuzana“ <zuzana.aufrichtova@azet.sk>, „Aufrichtová Zuzana“ <zuzana.aufrichtova@oks.sk>

Pani Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

dnes ráno mi došla SMS citujem:
Vzhľadom na taxatívny zákaz starostky Bratislava – Staré mesto Zuzany Aufrichtovej konať uvedenie memoárov arcibiskupa Hrušovského v objednaných a dohodnutých priestoroch Zičiho paláca, ..

Dnes, 13.marca. 2019 o 08:10 som volal telefonicky ku Vám na číslo +421259246277, aby som si overil onú informáciu, či je to pravda.

Telefón zdvihla pani na Vašom sekretariáte, povedala, že o tom počula, že sa Vás ide na to spýtať.

Nadiktoval som jej e-mail adresu jozef_viskup@yahoo.com, na ktorú mi má poslať odpoveď, pani to ochotne prisľúbila.

Nakoľko žiadna odpoveď neprichádzala, tak som o 10:19 viackrát volal na uvedené číslo +421259246277, ale celý čas nik telefón nedvíhal a odpoveď neprišla ani do 11:30..

V zmysle Čl. 26 Ústavy SR čl. 1 – 4 a Zákona č. 211/2000 Z.z. § 14 žiadam o poskytnutie informácie, či ste zakázali prezentáciu knihy – memoárov arcibiskupa Hrušovského v objednaných a dohodnutých priestoroch Zičiho paláca a uviedli dôvody, pre ktoré ste to urobili.

S pozdravom

RNDr. Jozef Viskup, CSc.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3326