Clicks499

Utajená protislovenská a protikresťanská akcia: Nasledovatelia Masaryka dali Vajanskému, slovenskému národu i Slovenskej republike verejnú facku

Dňa 13. júna 2019 má byť časť bratislavského dunajského nábrežia, ktoré nesie meno po veľkej osobnosti slovenských dejín – Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, premenované na Námestie T. G. Masaryka. …More
Dňa 13. júna 2019 má byť časť bratislavského dunajského nábrežia, ktoré nesie meno po veľkej osobnosti slovenských dejín – Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, premenované na Námestie T. G. Masaryka. Túto skutočnosť vnímame ako verejné zaucho slovenskému národu i Slovenskej republike.

Tomáš Garrigue Masaryk nikdy neuznal existenciu svojbytného slovenského národa, ale vnímal Slovákov iba ako vetvu jednotného „československého” národa.

Masaryk nedodržal Pittsburskú dohodu z 30. mája 1918, ktorá zaručovala Slovákom v budúcom česko-slovenskom štáte autonómne postavenie a ktorú Masaryk dvakrát podpísal, po druhýkrát v novembri 1918 už ako zvolený prezident republiky. V roku 1929 ju dokonca vyhlásil za falzum.


Za Masarykovho prezidentovania, s jeho plným vedomím a podporou bol nastolený tvrdý centralizmus, zavládla cenzúra, slovenskí autonomisti boli prenasledovaní a väznení. On sám všetkými spôsobmi podporoval snahy o národné splynutie Slovákov a Čechov, či skôr o asimiláciu slovenského národa do českého. Finančne podporil kontroverzné Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931, ktoré programovo počešťovali slovenský jazyk, značné finančné čiastky venoval aj na podporu iniciatív rozkladajúcich autonomistické hnutie.

Z prostriedkov Kancelárie prezidenta republiky vynakladal Masaryk veľké finančné čiastky na podporu zahraničnej propagandy a vedeckých diel v zahraničí, ktoré popierali existenciu slovenského národa a hanobili slovenské národné snaženia a ich reprezentantov.

Masaryk bol otvoreným odporcom Katolíckej cirkvi i tradičného konzervatívneho slovenského evanjelictva, na slovenských školách a vo verejnom priestore podporoval duchovné a kultúrne prúdenia a počiny, ktoré boli v otvorenom rozpore so slovenskými národnými a náboženskými tradíciami, nevyhovel ani opakovane predostretej žiadosti slovenských biskupov o obnovenie katolíckych gymnázií na Slovensku. Mal tiež vážnu spoluzodpovednosť za opakované krízy vo vzájomných vzťahoch so Svätou stolicou.

Napriek opakovaným žiadostiam Štefánikovej rodiny Masaryk nikdy nedal riadne vyšetriť tragickú smrť M. R. Štefánika v roku 1919.

Svetozár Hurban Vajanský bol ostrým kritikom politiky Tomáša G. Masaryka a jeho protislovenskej ideológie čechoslovakizmu. Dokonca napísal satirický román Kotlín, v ktorej pranieroval práve Masaryka, hlavnú postavu románu. Skutočnosť, že práve časť Vajanského nábrežia má byť premenovaná po Masarykovi, preto vnímame aj ako prejav neúcty voči tejto mimoriadnej osobnosti slovenského národa.

Signatári:

PhDr. Ján Bobák,

PhD., Mgr. Pavol Demjanič,

PhD., prof. Martin Homza, Dr.,

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec,

PhDr. Anton Hrnko,

PhD., Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová,

Mgr. Branislav Kinčok, PhD.,

PhDr. Martin Lacko, PhD.,

doc. Mgr. Miloš Marek PhD.,

PhDr. et Mgr. Peter Mulík, PhD.,

Mgr. Roman Michelko,

doc. PhDr. Ivan Mrva, PhD.,

PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.,

doc. Mgr. Ivan A. Petranský,

PhD., Ing. Vladimír Repka

alianciazanedelu.sk/archiv/3920
Barbarin likes this.
warez
hanba, hanba, hanba
Bratia a sestry and one more user like this.
Bratia a sestry likes this.
pehol likes this.
tu je vidieť ako Masarykove umysly boli falošné:
- oklamal ludí, že mu ide o tzv.slobodu pre slovakov a čechov z pod nadvlady Rak-uhorska, ale v skutočnosti mu išlo jednak o rozbitie kralovstva a napokon prevziať moc a to je podstatné - "do vlastných rúk".

Táto taktika sa často-krat opakuje v dejinách ľudstva, že najprv poukažu na nejaku akože totalitnu moc a bezprávie menšiny,…More
tu je vidieť ako Masarykove umysly boli falošné:
- oklamal ludí, že mu ide o tzv.slobodu pre slovakov a čechov z pod nadvlady Rak-uhorska, ale v skutočnosti mu išlo jednak o rozbitie kralovstva a napokon prevziať moc a to je podstatné - "do vlastných rúk".

Táto taktika sa často-krat opakuje v dejinách ľudstva, že najprv poukažu na nejaku akože totalitnu moc a bezprávie menšiny, ale nakoniec z toho celeho vzíde len prevziatie moci do iných - ešte horších ...

... ide v podstate o to, čo už apoštol Ján vyjadril obrazne: "šelma prevzala moc od draka."

Slobodomurari (šelma) prevzala moc od komunistov (červený drak), ale pokial ide o 1.ČSR, tak tam hlavne vidíme prevzatie moci inej šelmy, ktorá pod záštitou "jednoty" s čechmi chceli mať opäť slovákov pod svojou mocou, aby sa slováci jednak nevyvíjali v kulture, ale zaroven aby mohli slobodomurari zakrývať svoje mocenské chuťky.

inač, zaujalo ma v članku ako sa snažil Masaryk dokonca aj reč slovensku počechizovať a toto môžeme vidieť aj v dnešnej kulturnej vojne ako napr: Klamstvo a lož.

Po Slovensky "Klamstvo" po česky "Lož"

ešte horšie, ked zmenia význam:

Po slovensky "hrdý" po česky "pyšný"

dokonca aj konzervativne slovenske media to ignoruju a ešte sa tým chvália ako keby neresť a hriech si mohli zamienať za čnosť a súdnosť - bez negativnych nasledkov (trest)

Ked vlastní slovaci si slovenčinu degeneruju aj po duchovnej stranke, tak ako môžu očakávať požehnanie a vývoj vlastnej kultúry?
ekans
a što ty zděs troluješ, tobě nová doba a církev přec nevadí