언어
댓글 쓰기…
olinka
Sv. Monika sa 32 rokov modlila za obrátenie svojho syna
a boli to práve jej modlitby a nie slová,
ktoré zaúčinkovali.
Biskup jej raz povedal:
„Prosím ťa, teraz už choď:
nie je možné, aby syn toľkých sĺz mohol zahynúť.
“ Zomrela vo veku 55 rokov, práve 9 dní po tom,
ako jej syn Augustín bol pokrstený.
To znamená, že sa začala modliť,
keď bola mladou 23-ročnou matkou.