Clicks34

Như một con bò trong tiệm đồ Tàu

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFensbamneh