Clicks51

Benedict nhấn mạnh rằng không có sự rạn nứt giữa ông và Francis (người tin rằng mọi tôn giáo đều tồn tại do ý chí của Chúa)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsNagaloorvq