Clicks42

Trong các cuộc thăm dò truyền thông, Francis "đi lên" - Trong khi Giáo hội đi xuống

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZxszyqplje