Jazyk

Pozretia
71
Sviatok TROCH KRÁĹOV

František69 2
Zjavenie Pána - Sviatok Zjavenia Pána alebo sviatok Troch kráľov, pre pravoslávnych veriacich Vianoce. V tento deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez … Viac