Jazyk

Zobrazení
1,7 tis.
Rohatý pastýřský bůžek Pan, který je vyobrazen v novém katechismu katolické církve (KKC)

Tradoslava 29 2
Rohatý pastýřský bůžek Pan, který je vyobrazen v novém katechismu katolické církve (KKC)
Vilém
OSOBNĚ NYNÍ JSEM OBDRŽEL TVOU DANOU ODPOVĚĎ ... SAMOZŘEJMĚ, ŽE TI ONA DISKUZE SE MNOU NEVYHOVUJE A TO NENÍ POPRVÉ:-) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE ZDE NEJEDNÁ O VÝSMĚCH A PODOBNĚ ... NAOPAK JE ZDE OPĚT TA PRAVDA, JENŽ TI ČASTO V NAŠEM DIALOGU PO LÉTA OSOBNĚ NEVYHOVOVALA ...

ALE NA TOTO JSEM SI JIŽ PO TA LÉTA TAKTÉŽ ZVYKL ... JAK JINAK ... TO JEST VŠE ...
Vilém
MÉ PÍSEMNÉ KOMENTÁŘE NEHOVOŘÍ O TOM, ŽE BYCH BYL POLITICKY ANGAŽOVÁN ... JEDNÁ SE ZDE TOTIŽ ZCELA O NĚCO JINÉHO ...

DOBROU NOC VŠEM UŽIVATELŮM GLORIA.TV ...

PS . STÁLE SE OSOBNĚ PŘESVĚDČUJI, ŽE PRAVOU PODSTATU KRISTOVA UČENÍ A KŘESŤANSTVÍ JSI STÁLE NEPOCHOPIL A NENAPLNIL ... NACHÁZÍŠ SE STÁLE I PO TĚCH LETECH I KDYŽ SE TI DOSTALO ONOHO KŘTU NA KŘIŽOVATCE … Více
Vilém
ONEN DALŠÍ ODKAZ NA ZDRAVOTNICTVÍ JIŽ DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU NENÍ DŮLEŽITÝ A POZBÝVÁ NEPOCHYBNĚ SVÉ HODNOTY ... OSOBNĚ JSEM JIŽ PÍSEMNĚ UVEDL - PRAVDA JEST POUZE JEDNA ...
Vilém
SAMOZŘEJMĚ, KAPITALISMUS NAPROSTO ZCELA VYHOVUJE TAKOVÝM POCHYBNÝM " KŘESŤANŮM " CO MAJÍ V RUKOU BIBLI, PLNA ÚSTA BOHA, KÁŽÍ SVĚTU KŘESŤANSKOU MORÁLKU SE ZVEDNUTÝM UKAZOVÁČKEM, CHODÍ DO KOSTELA A STAČÍ JIM SE PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI SE VYZPOVÍDATI SVÉMU KNĚZI ....

KAPITALISMUS JEST VE SVÉ PODSTATĚ PŘEDEVŠÍM VYKOŘISŤOVÁNÍ A TO MI OSOBNĚ ZCELA POSTAČÍ ..… Více
Vilém
OSOBNĚ DODATEČNĚ DOPLNÍM PRO UŽIVATELE, JENŽ SE SNAD MOHOU DOMNÍVAT ŽE JSEM SNAD ... DLE PRAVDY TÍMTO VEŘEJNĚ ODPOVÍDÁM : NE NEJSEM KOMUNISTA A NIKDY JSEM KOMUNISTOU NEBYL, ALE PO 26 LETECH MOHU SVOBODNĚ HODNOTIT JAK SE ŽILO SLUŠNÝM LIDEM KDYSI A KTERAK DNES ...

PS : JEST PRAVDOU ŽE JSEM S LISTOPADEM 1989 NESOUHLASIL A NIKDY SOUHLASIT NEHODLÁM ..… Více
Vilém
NEMÁM OSOBNÍHO PROBLÉMU ... PRAVDA JEST POUZE JEDNA ...

A O KAPITALISMU A LIDECH, JENŽ MU V MNOHA OBLASTECH SLOUŽÍ A VYUŽÍVAJÍ JEHO Z MNOHA VÝHOD A TO V JAKÉKOLI OBLASTI OSOBNĚ MÁM JIŽ PO 26 LETECH ZCELA JASNO A JE MI JEDNO, ZDA - LI JSOU VĚŘÍCÍ, NEBO ATEISTÉ ...
Vilém
ALE TOTO PLATILO NEPOCHYBNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ SOCIALISMU / KOMUNISMU A TUDÍŽ OSOBNĚ PROTI TOMUTO NIC NEMÁM, NEBOŤ JEST MI ZNÁMO, ŽE ONA SITUACE VE ZDRAVOTNICTVÍ V TÉ DOBĚ BYLA NA TOTO TÉMA POZITIVNÍ A TO NIKOLI Z VLASTNÍ PROŽITÉ ZKUŠENOSTI, ALE PRÁVĚ ZE SVĚDECTVÍ ONOHO ČLOVĚKA ... OTÁZKOU SAMOZŘEJMĚ NADÁLE ZŮSTÁVÁ JAKÁ JEST ONA SITUACE VE … Více
Vilém
NENÍ ZKUŠENOST JAKO ZKUŠENOST ... A JSOU INFORMACE PODLOŽENÉ A NAOPAK INFORMACE CÍLEVĚDOMĚ VYKONSTRUOVANÉ, POTÉ LEŽ ZAOBALENA DO POTŘEBNÉ PRAVDY A PŘEDÁNA VEŘEJNOSTI ...
Vilém
TO JEST OTÁZKA ODLIŠNÝCH NÁZORŮ ...

OSOBNĚ MOHU PLNĚ PROHLÁSIT, ŽE ONÉ ZÁVĚRY NEJSOU ZDALEKA LICHÉ A BÍLÉ PLÁŠTĚ NEJSOU TOHOTO TAKTÉŽ ZDALEKA ONOU VYJÍMKOU, NEBOŤ TYTO INFORMACE, JENŽ JSEM ZDE PÍSEMNĚ ZVEŘEJNIL, BYŤ POUZE STRUČNĚ / OKRAJOVĚ, COŽ TAKTÉŽ OSOBNĚ PŘIZNÁVÁM JSEM ZÍSKAL OD ČLOVĚKA, KTERÝ SE OSOBNĚ S TĚMITO POCHYBNÝMI CÍLEVĚDOMÝMI … Více
Vilém
OHLEDNĚ OČKOVÁNÍ - VLÁDY MAJÍ UZÁKONĚNY ZDRAVOTNÍ PROGRAMY, MIMO JINÉ I VLÁDA ČR, ŽE POKUD OBČAN ODMÍTNE PŘÍJMOUT OČKOVÁNÍ, HROZÍ PROBLÉM ...NENÍ PRAVDOU, ŽE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ TVRDÍ, ŽE PRÁVĚ ONO OČKOVÁNÍ ZMENŠUJE JISTÁ RIZIKA NÁKAZ, INFEKCÍ A RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍ ...
Vilém
PÍSEMNÝ PŘÍSPĚVEK NAVAZUJE PRÁVĚ NA TOTO TÉMA ... JE TO JEDNODUCHÉ A PLNĚ V DANEM SOULADU ... POKUD SE NAD TÍMTO TÉMATEM ČLOVĚK VÁŽNĚ ZAMYSLÍ, VŠE POTÉ POCHOPÍ ...

BYL VYTVOŘEN PLÁN, JENŽ POTÉ PŘINESL BODOVACÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICKÉ PÉČE V ČR A TO IHNED PO LISTOPADU 1989 ... JEDNÁ SE O TO, ŽE ČÍM VÍCE JEST OBČAN NEMOCEN, NEB ČÍM VÍCE ZÁKROKŮ NA OBČANU … Více
Vilém
TO JEST VŠE ...

PŘÍJEMNÝ NEDĚLNÍ DEN.
Vilém
OSOBNĚ NEROZUMÍM ONÉ POLOŽENÉ OTÁZCE ...

OSOBNĚ BYCH SNAD DOPLNIL, ŽE TYTO A MNOHÉ INFORMACE PO LÉTA SLOUŽILI A NADÁLE SLOUŽÍ BUDOUCÍM LÉKAŘŮM V LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH ...

DÁLE TU JEST CÍLEVĚDOMÉ VYUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRIE A PSYCHOFARMAK ... LÉK, JENŽ SE ZAPSAL NEGATIVNĚ A JENŽ ZNÁ CELÝ SVĚT SE JMENUJE RITALIN ...
Vilém
BYLO MI OZNÁMENO ABYCH PŘESTAL PÍSEMNĚ PŘISPÍVAT A ZRUŠIL SVOU REGISTRACI ... SAMOZŘEJMĚ TOMUTO POŽADAVKU OSOBNĚ VYHOVÍM ...

PS: OSOBNĚ SE TUDÍŽ DOMNÍVÁM, ŽE PŘÍČINOU SE STAL MŮJ PÍSEMNÝ PŘÍSPĚVEK NA TÉMA ISLÁM MÍRUMILOVNÉ NÁBOŽENSTVÍ ZE DNE 22.10. 2015.
ALE TO ZDE JIŽ NEPOKLÁDÁM ZA NUTNÉ SE K TOMUTO NAVRACET A POTÉ PÍSEMNĚ ŘEŠIT ...
Vilém
OSOBNĚ NEMOHU SOUHLASIT ...

JIŽ STAŘÍ IZRAELITÉ POKUD SI VYTVOŘILI ONO TELE - MUSELI S JISTOTOU VĚDĚT, PROČ TAK ČINÍ ... TATO MYŠLENKA JIM BYLA VNUCENA SAMOTNÝM BOHEM - JINAK BY K VYTVOŘENÍ OBRAZU BOHA NEDOŠLO ... BYL TO NAOPAK MOJŽÍŠ, KDO NEPOCHOPIL ONEN DUCHOVNÍ VÝZNAM A PŘÍČINU, JENŽ DALA PODNĚT LIDU SI VYTVOŘITI ONEN OBRAZ BOHA ... V BIBLI JEST … Více
Vilém
JEŠTĚ PRO POCHOPENÍ - NAPROSTO VŠE CO SOUVISÍ S KŘESŤANSKÝM NÁBOŽENSTVÍM A TO ZCELA DO VŠECH OBLASTÍ MŮŽE BÝT DOSLOVNÝM OBRAZEM SAMOTNÉHO BOHA ... NAPŘÍKLAD POKUD SE KNĚZ V KOSTELE OBLÉKNE DO ONOHO ROUCHA - TAK PRÁVĚ I ONO ROUCHO JEST BOHEM ...
TO ROUCHO NENÍ SVĚTSKÝM KABÁTEM DO KTERÉHO SE PRAVIDELNĚ ČLOVĚK PŘI SVÉ OSOBNÍ POTŘEBĚ KAŽDODENN… Více
Vilém
POKUD JE ZDE ŘEČ O IKONÁCH TAK I PRÁVĚ OHLEDNĚ IKON PODOBNĚ JAKO TOMU JEST U SOCH I OBRAZŮ V KOSTELÍCH SE TAKTÉŽ STÁVAJÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZBOŽNÉHO UCTÍVÁNÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA KŘESŤANSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY ... OSOBNĚ NEMOHU SOUHLASIT S NÁZOREM, ŽE SE SOCHA / OBRAZ NEMŮŽE STÁT ZÁSTUPNÝM OBJEKTEM UCTÍVÁNÍ ... NAOPAK SOCHA, OBRAZ, IKONA SE MOHOU STÁT … Více
Caesar
Vilém
Virgo Maria vo Fatime povdala, ze kde je jej socha, je aj ona.
Vilém
OHLEDNĚ NÁZORU, ZDA -LI BYLY SOŠKY A OBRAZY POVAŽOVÁNY V URČITÝCH DOBÁCH ZA MODLOSLUŽBU NEMOHU SOUHLASIT ... PRÁVĚ ONY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRAVÉ ZBOŽNOSTI ... KLEČENÍ, DOTÝKÁNÍ SE A PŘÍPADNÉ POLÍBENÍ V KOSTELE, PŘÍPADNĚ V DOMÁCNOSTI NEZNAMENAJÍ NIC NEGATIVNÍHO, NAOPAK ... POKUD JSOU KNIHY, JENŽ TOTO ODSUZUJÍ, PAK SE NEPOCHYBNĚ JEDNÁ O KNIHY … Více
Vilém
ONO GESTO ZVEDNUTÉ PRAVICE KRISTA NA ONOM VLOŽENÉM OBRAZE ZNAMENÁ NA POVINNÝ VSTUP KAŽDÉHO VĚŘÍCÍHO DO CÍRKVE ... NA TOTO GESTO TOTIŽ PŘÍMO NAVAZUJÍ KRISTOVA SLOVA NA VYBUDOVÁNÍ PRÁVĚ ONÉ CÍRKVE POSTAVENÉ NA APOŠTOLU PETROVY ... POKUD SI POZORNĚ PROHLÉDNETE ONU ZDVIŽENOU PRAVICI, ZJISTÍTE, ŽE NEPOCHYBNĚ PŮSOBÍ DOJMEM AŽ DIKTÁTORSKÝM ...
TO JEST… Více
Vilém
OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE POKUD I ONA " HMOTA " SE PŘÍPADNĚ STANE CÍLEM KULTU - PŘIBLÍŽÍ TO ČLOVĚKA NEPOCHYBNĚ VÍCE K BOHU A PROHLOUBENÍ JEHO POTŘEBNÉ VÍRY ... TAKŽE POKUD JE ZDE ZOBRAZOVÁN BŮH A TO VE VŠECH JISTÝCH FORMÁCH KTERÉ BOHA LIDEM PŘIBLÍŽÍ - OSOBNĚ V TOMTO NESPATŘUJI NIČEHO NEGATIVNÍHO, NAOPAK ...
Vilém
JINAK ONO GESTO ZVEDNUTÉ PRAVICE KRISTA NA VLOŽENÉM OBRAZU JEST MI TAKTÉŽ OSOBNĚ ZNÁMO ...
Vilém
VĚŘIT V BOHA DLE OBRÁZKŮ I SOŠEK - NA TOMTO OSOBNĚ NESPATŘUJI NIC NEGATIVNÍHO CO BY V JISTÉM SLOVA SMYSLU NARUŠOVALO VÍRU A TO ZVLÁŠTĚ Z POHLEDU PRÁVĚ ONOHO MALÉHO DÍTĚTĚ, POKUD ZDE DOŠLO K ONOMU OZNAČENÍ DĚTSKÁ VÍRA ...

Z POHLEDU DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA SE ZDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TAKTÉŽ NEMŮŽE JEDNATI O VÍRU POHANSKOU A TO I PŘESTO, ŽE SE NAPŘÍKLAD … Více
mirael zmínil tento příspěvek v Áno,to je na pováženie. Slepých tu je akosi podozrivo moc. Pan bol zobrazovaný ako mutant s kozími ….
Ostrik
jecminek 31.7.2014 20:37:32
Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.
Ostrik
Nedávno třetihory, dnes démon Pan. Tlučhubo, ty jsi odporný had. :(
Ostrik
jecminek 29.9.2014 13:01:30
Je dobře, že to zde uživatel nakopíroval

Podle tlučhuby jsou bohové Panové dva.

To určitě, histrióne. Asi je Pan schizofrenik jako ty! :)))
Ostrik
Pan (řecky Πάν) je řecký bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců, kteří ho uctívali. V římské mytologii byl později ztotožněn s Faunem. Měl polozvířecí podobu: porostlý srstí, měl rohy, kozí kopýtka, bradu a ocas. Uvádí se, že byl synem nymfy Dryopy a boha Herma nebo nymfy Oineis a Dia. Ostatní bohové se na něho dívali s určitým pohrdáním a tak z Olympu odešel do Arkádie. … Více
Ostrik
jecminek 29.9.2014 12:49:00
Jak už jsem napsal:
jecminek 29.9.2014 12:14:00

Nevím, co bys ještě chtěl dokázet. Že jsi zdatný spammer?
V každém případi jsi dokázal, že jsi lhář a provokatér. A také blázen, který vstupuje do předem prohraných sporů. :)))
Tradoslava
Mezinárodní „logo“ nového světového katechismu, (KKC) používané ve
vydáních všech jazykových variací, představuje
rohatého pastýřského
bůžka „Pana“ s
flétnou. Podle světového katechismu symbolizuje
tento
démon Krista, dobrého pastýře. Ve skutečnosti ukazuje
na protikřesťanské učení Satanovy synagogy, skryté ve světovém
katechismu (viz kap. III, 3. „Utopická“ učení).