Clicks1.1K

Fakty a súvislosti dokazujúce, že požiar Notre Dame bol založený úmyselne

Líbí se mi, jak se po každé falešné vlajce vynořují nové souvislosti, z nichž je čím dál jasnější, jak to doopravdy bylo, přičemž oficiální historky to tvrdošíjně popírají a hromadí další a další …More
Líbí se mi, jak se po každé falešné vlajce vynořují nové souvislosti, z nichž je čím dál jasnější, jak to doopravdy bylo, přičemž oficiální historky to tvrdošíjně popírají a hromadí další a další lži a výmysly.

Tak tomu je i po nanejvýš podivném požáru Notre-Dame, po němž se spontánně vytvořila mezi většinovým lidem verze, že viníky jsou muslimové, a to tím více, že oficiální vládně mediální historka toto popírá a trvá na svém žvástu o nehodě/náhodě na staveništi.

Francouzi se však nedají jen tak oklamat, postupně odhalují další a další fakta a pilně je sdílejí na alternativních blozích a sociálních sítích. Takže se zde hodlám podělit o nadmíru zajímavý článek, který jsem přeložil a poněkud doplnil vlastním googlováním.

Zdroj:
nicolasbonnal.wordpress.com/…/charpente-de-no…

Technická analýza požáru krovu Notre-Dame a její závěry
Frédérique Moebius

28. 4. 2019
Video na úvod: Jedna z podivností požáru Notre-Dame: exploze.

Videa k článku TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3740

Loni v únoru (2018) byl krov Notre-Dame ošetřen gelem proti houbě dřevomorce (viz reportáž na A2) (Poznámka Orgonet: reportáž na A2 již byla stažena z webu jako nežádoucí. Náhradní odkaz – článek francouzsky: Firma Aubriat z Epinalu ošetřila trámy „revolučním gelem“). To se nikdy za 800 let nedělalo. Firma, která provedla „sanaci“ krovu, musela mít speciální schopnosti, protože bylo třeba rozprášit gel do výšky 15 metrů. To neumí každý. Po tomto ošetření změnilo dřevo barvu na téměř mahagonovou.

15. dubna byl krov zachvácen ohněm a hořel, přičemž požár, na to, v jaké výšce byl oheň, vydával silný hluk. Tento hluk bránil reportérům v práci natolik, že se museli vzdálit. Oheň výrazně zesílil ve chvíli, kdy zasáhli hasiči, jako by voda aktivovala plameny. Krov byl z dubového dřeva, avšak suché dubové dřevo nehoří plamenem, nýbrž žhne; proto se používá s oblibou do krbu, protože dubové poleno může vydržet v krbu celou noc. (Mně jednou vydrželo 12 hodin.)

(Poznámka Orgonet: To, že staré dubové trámy je prakticky nemožné zapálit, natož za tak krátkou dobu, dokázali bloggeři v následujícím videu, kde se pokusili zapálit 30 let starý dubový trám o šířce 30 cm; 800 let staré trámy krovu Notre-Dame měly 40 cm. Po několika hodinách, s použitím veškerých možných zápalných materiálů, zůstal trám prakticky nedotčen, olovo neroztaveno. Vyrobili důkaz, že vláda lže, když tvrdí, že k požáru krovu došlo nedbalostí či nehodou – odhozením nedopalku, či letlampou, či zkratem elektrického vedení… )

Video: Dubový trám nelze podpálit běžnými zápalnými prostředky…

Existuje několik důvěryhodných videí z bezpečnostních kamer, neupravených a bez triků, která ukazují, že na střeše katedrály se pohybovala osoba, která aktivovala oheň. Jsou tam vidět krátké žluto-oranžové záblesky, v barvě, jakou později měly plameny krovu, po odchodu dělníků. Tato osoba poté zmizela. (Poznámka Orgonet: Odkazy na ta videa viz na konci článku. OrgoNet jedno z nich už dříve vystavil, viz Žhář z Notre-Dame na videu? orgo-net.blogspot.com/…/zhar-notre-dame…)

Firma Aubriat z Epinalu, která provedla „sanaci“ trámů krovu, byla zřejmě uvedena v omyl, protože nerozprašovala fungicidní prostředek, ale pyrotechnický prostředek, který jí byl zcela jistě byl poskytnut odjinud, protože tato firma neprovádí chemickou výrobu, nýbrž pouze aplikace.

Šlo zřejmě o pyrotechnický produkt typu „termit“, který je směsí oxidů železa a hliníku, a ten vytvořil po aplikaci na krov mahagonové zbarvení a způsobil žlutooranžové zabarvení plamenů požáru. (Poznámka Orgonet:cs.wikipedia.org/wiki/Termit_%28chemie%29

Od loňského února (2018) přípravek, zcela jistě smíchaný s nějakým lepidlem na jemnou pastu, na trámech vyschl a ztvrdl, a vytvořil cosi jako lak, až na to, že o žádný lak nešlo…

15. dubna 2019 už pak stačilo použít „termický hrnec“ (zápalnou bombu), vytvořivší velmi intenzívní žár o teplotě 2 200°C, který touto velmi vysokou teplotou pronikl střešní krytinou z olova a zapálil krov, předtím natřený výše zmíněnou směsí, který se nacházel blízko pod krytinou.

„Termický hrnec“, ten přinesla ona osoba viděná na střeše, která zapálila oheň žlutooranžovými plameny. Celý krov se vlastně po tom falešném hubení dřevomorky stal zápalnou bombou.

K zábleskům a žlutooranžovým plamenům z videa na střeše: počáteční zápalná nádoba byla zapálena klasicky magnéziem osobou, která byla na střeše. Krytina byla z olova, tedy žádný problém s jejím průnikem. Po zapálení na střeše oheň zachvátil všechny trámy pod ní, předtím ošetřené falešnou sanací dřevomorky. Když zahájily akci hasičské proudnice, oheň nejprve zesílil, protože tento typ pyrotechniky je vodou aktivován, je slyšet intenzívní praskání, ba i malé exploze. Voda se rozkládá při 1 100°C, a vznikají dva plyny, vodík a kyslík. Proto vznikly plameny na dřevě, které normálně plameny nevydává; byly to plameny vytvořené vodíkem a kyslíkem. Tyto dva plyny se spojují s katalyzátory – oxidy železa a hliníku a hoření tak zesiluje. „Termický hrnec“ je schopen zničit tank, k tomu byl vlastně vynalezen. Vytvořil teplotu 2 200°C, což je dvojnásobek teploty, při níž se voda rozkládá na oba plyny, a proto se krov po zahájení hašení vodou rozhořel jako sláma, a ani hasiči nevěděli, co tam vlastně hoří.

Jedná se tedy o grandiózní atentát, pečlivě vykalkulovaný, který může být pouze dílem perverzních osob z vedení státu, a nikoli nějakého prosťáčka či primitivního teroristy, a zajisté byl proveden z důvodu komerčních zájmů odporných lumpů.

Stopy jsou přítomny všude. Stačí hledat a kousky dřeva spadlé na zem dát k analýze. Takže, přátelé konspirátoři, sbírejte a schovejte si kousky sežehnutých trámů, a dejte je do nějaké laboratoře (velmi daleko od Paříže) vybavené spektrografem… najdou tam vojenský nanotermit. Teď jste na řadě, přátelé konspirátoři. Pro začátek můžete pátrat, kdo poskytl ten „revoluční fungicidní produkt gelového typu“, což je důležitá stopa. Je třeba zjistit, co to je a kde byl vyroben. Bezpochyby se jedná o nanotermit vojenského typu, rozptýlený ve zmíněném gelu (je dosti pravděpodobné, že při výzvě k nabídkám na GIGANTICKOU opravu katedrály byli osloveni dodavatelé, mezi nimiž je i dodavatel onoho „revolučního fungicidu“… gel je hustý produkt, ale přitom dostatečně tekutý, což umožňuje velkou koncentraci vojenského nanotermitu v roztoku…).

Jednalo se tedy o operaci vojenského typu, což znamená, že byla zorganizována vládou…

K přesvědčení, že je tomu tak, stačí pozorování. Já se ale těším i na analýzy oněch důležitých kousků a prachu z krovu Notre-Dame. Pařížané je teď shánějí, stejně jako Newyorčané kdysi sháněli prach z WTC po 911, v němž byl zjištěn onen proslulý nanotermit vojenského původu, nekonečně silnější, než ten, s kterým si doma v garáži vyrábíte bengálský oheň…

Pátrejte, váš přítel je Google! Pomůcka: nanotermit či supertermit je tzv. MIC (anglicky metastable intermolecular composite). Nanotermity se vyznačují velmi vysokou teplotou vytvářenou při jejich hoření. MIC jsou velmi jemná směs, v nanometrickém měřítku, oxidačního a redukčního činidla. Jejich spalování je tedy oxidoredukce. MIC jsou nebezpečné látky, které mohou být využity pro vojenské účely či pro pyrotechnické aplikace, stejně jako ergoly (energetická činidla do reaktivních pohonů) či explozíva. MIC se odlišují od běžných aluminotermik tím, že oxidační i redukční činidlo – oxidy železa a hliníku – nejsou ve stavu jemného mikrometrického prášku, ale ve stavu spíše nanočástic, což výrazně zvyšuje „stupeň smísení činidel“, jinak řečeno, jejich kontaktní povrch, čili jejich reakční rychlost…

Požár Notre-Dame – několik zajímavých prvků:

1. Od počátku požáru vycházel bílý a žlutý kouř. „Konvenční“ požár přitom vydává černý dým, a ten stává bělavým až ve chvíli, když je hašeno vodou a vodní pára převáží nad uhlíkem.

Na fotografii (výše) je vlevo černý dým způsobený spalováním dřeva, pronikající skrze fasádu Notre-Dame. Vpravo je velmi silné spalování čehosi jiného, v každém případě chemického, což je bezpochyby termit, jehož spalováním vznikají intenzívní plameny a žlutý kouř.

Dejme tomu, že termit byl položen v základu vížky a zapálen. (Poznámka Orgonet: požár začal bezpochyby pod vížkou, jak se vyjádřili odborníci ve videích s odkazem níže. Vížka byla strategické místo – střed kříže – odtud se požár mohl šířit krovy na všechny čtyři strany střechy.) Teplota, při níž shoří trámy, je 800°C. Olovo se taví při 335°C a nic nemění na teplotě požáru. Teplota tavení galvanické oceli z lešení je 1 485°C. Teplota spalování termitu je kolem 2 200°C.

Pokud by tedy na počátku stálo zapálení termitu v základu vížky, bylo by logické, aby se lešení v její blízkosti roztavilo, a čím dále od tohoto horkého bodu, tím by bylo méně roztavené. Je také logické, že kdyby hořely trámy přímo pod lešením, nezpůsobily by mu žádnou škodu. Přesně to nám ukazuje druhá fotka níže!

2. Požární poplach byl v 18.47, pak celá střecha v plamenech v 19.00, vížka spadla v 19.45. Zapálit dubové trámy o síle 400 mm takovou rychlostí je však „klasickým požárem“ totálně nemožné . K tomu, aby začaly trámy hořet při normálním ohni, je třeba několik hodin.

Navíc, středověcí stavitelé nechávali dřevo, z něhož se stavěly krovy, po několik let namáčet v minerální lázni (Poznámka Orgonet: údajně 1 rok na 1 cm trámu, takže trámy Notre Dame se máčely 20 let), takže toto dřevo je prakticky zkamenělé – petrifikované, stejně jako ty trámy, které jsou ponořeny v Benátské laguně a které nesou celé město včetně katedrály svatého Marka, což je jistě nezanedbatelná váha… Prostě ve středověku, kolem roku 1200, byly použity pro trámy Notre-Dame stejné techniky jako pro piloty v Benátkách, a tyto techniky, o nichž dnes už skoro nic nevíme, učinily dřevo odolným hnilobě a nezapálitelným.

A konečně, bývalý oficiální architekt Notre-Dame, který byl odpovědný za stavbu v letech 2000-2013 i za její požární bezpečnost, vyjádřil v televizním interview velké pochybnosti ohledně možnosti vzniku požáru z nedbalosti.

(Doplnění Orgonet: Bývalý vedoucí architekt naprosto vyloučil možnost závady na elektrickém vedení, protože v katedrále za něj bylo provedeno několikanásobné zabezpečení veškerého elektrického zařízení; byla tam prováděna nepřetržitá požární kontrola dvěma zaměstnanci; nebyl důvod, aby poplašné zařízení vydalo falešný signál. ((Ti dva protipožární zaměstnanci, to byli ti dva mrtví, o kterých se oficiálně nemluví.)) Vyloučil možnost, že by dubové trámy vzplály takovým ohněm po nějakém nedopatření, které může vzniknout při stavbě. Komentátor se očividně modlil, aby architekt neřekl na plná ústa, že šlo o atentát, ale stejně to jasně vyplynulo … proto video bylo velmi rychle staženo z televizního webu a zakázáno, avšak „přátelé konspirátoři“ si jej stačili nahrát, takže se slibně šíří…Na tomto zkráceném videu je vidět, jak je architektovi při TV rozhovoru z té oficiální lži nevolno: www.youtube.com

v=9_qJuCgLEz4&feature=youtu.be Velmi zajímavý kompletní rozhovor zde: www.youtube.com/watch )

3. Video natočené v 17.05 z dálky, střecha Notre-Dame. Oficiálně byli na střeše v tu dobu jen montéři lešení, jejichž nástroji byla podle oficiální verze pouze kladiva a klíče číslo 22. Tito montéři říkají, že opustili budovu v 17.20, a klíče odevzdali na vrátnici.

Avšak na videu vidíme osobu na střeše, a ve 3. a v 16. sekundě v její blízkosti záblesky. Tyto záblesky lze vysvětlit zapálením magnéziové zápalné šňůry k aktivaci termitu. Můžeme si představit, že šlo o jednoduchý pyrotechnický řetězec, s pomalu hořícími zápalnými šňůrami, detonátorem a hlavní náloží.

Video 1: Osoba na střeše, záblesky.

Video 2: Osoba na střeše, záblesky

(Poznámka Orgonet: je možné, že za krátkou dobu tato videa zmizí z youtube, ale objeví se jistě znovu…)

(Doplnění Orgonet: Ještě jedno pěkné video (francouzsky) z kanálu BioticTV: Emotivní sekvence požáru a další … (v titulcích jsou shrnuta výše uvedená fakta).

Níže: články z oficiálních médií, přinášející fakta nehodící se do oficiální lži, a proto byly smazány z netu, avšak dle jejich názvů je možno si učinit názor:

Vyhlídkové věže katedrály byly zavřeny dříve – původně na www.liberation.fr/%e2%80%a6/pourquoi-les-to…
Protipožární zaměstnanci nezasáhli – původně na www.europe1.fr/%e2%80%a6/incendie-a-notr…
Zákaz vstupu vyšetřovatelů – původně na www.parismatch.com/%e2%80%a6/Incendie-de-Not…
Remy Heitz řídí vyšetřování – původně na
www.bfmtv.com/%e2%80%a6/au-lendemain-de…
Lešení ve výstavbě – www.lefigaro.fr/%e2%80%a6/notre-dame-l-en…

Na základě francouzských materiálů přeložil a sepsal Orgonet
Videa k článku TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3740
Nedokáži posoudit jasnozřivý Segale :) Ale měl bych tu možná jednoho a vážně nevím jak je slušný, ale zdá se mi, že to žádný darebák není :) Viz. www.youtube.com/watch

A pak vážně a moc děkuji některým hercům za úžasné role v mnoha filmech, kde představují mimořádné osobnosti. A je jedno zda dost starý snímek Farář u svatého Dominika (Going my way/: Bing Crosby a nebo i Mise /The Mission/ …More
Nedokáži posoudit jasnozřivý Segale :) Ale měl bych tu možná jednoho a vážně nevím jak je slušný, ale zdá se mi, že to žádný darebák není :) Viz. www.youtube.com/watch

A pak vážně a moc děkuji některým hercům za úžasné role v mnoha filmech, kde představují mimořádné osobnosti. A je jedno zda dost starý snímek Farář u svatého Dominika (Going my way/: Bing Crosby a nebo i Mise /The Mission/ Robert De Niro a nebo i Bídníci v mnoha adaptacích a role biskupa, rád uvedu tu z roku 2000 - www.youtube.com/watch

Co mi k tomu jsi schopen registračko Segale napsat? :) Vím, zase nějaký smajlík....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Segal
před 19 minutami
Křesťan a herec? Nesmysl. Slušný člověk se hercem nestane. 🚷🚯🛂®
Vyžiť z 350 eurového mesačného dôchodku, alebo zo mzdy často krát menšej ako sú 4 eurá na hodinu v členskom štáte EÚ, je nielen ponižujúce, zúfalé, nedôstojné ale aj výsmechom pre občanov Slovenskej republiky
Segal likes this.
Nowy prokurator paryski – Rémy Heitz, mianowany w listopadzie 2018 przez Macrona zapewnił opinię publiczną, że pożar był przypadkowy, na co zareagowali strażacy, rzemieślnicy i architekci francuscy – twierdzący zgodnie, że żaden element obecny na rusztowaniach nie mógł sprowokować pożaru na tak wielką skalę, jak było to widoczne i w tym miejscu Katedry, w którym miało to miejsce – rozprzestrzeni…More
Nowy prokurator paryski – Rémy Heitz, mianowany w listopadzie 2018 przez Macrona zapewnił opinię publiczną, że pożar był przypadkowy, na co zareagowali strażacy, rzemieślnicy i architekci francuscy – twierdzący zgodnie, że żaden element obecny na rusztowaniach nie mógł sprowokować pożaru na tak wielką skalę, jak było to widoczne i w tym miejscu Katedry, w którym miało to miejsce – rozprzestrzeniającego się z tak dużą szybkością, jak było to zauważalne.

Strażacy twierdzą także, iż podczas spalania, drewno nie produkuje żółtego dymu, natomiast może on być wynikiem spalania produktów petrochemicznych. Dodają, że termit, będący mieszanką glinu i tlenku żelaza bardzo szybko osiąga temperaturę 2000 ºC i produkuje gęsty, żółty dym.
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
mk2017 likes this.
Tyle ekspertów od termitu i drewna dębowego :)
Caesar
P-REZIDENT MAKRON dostal zajímavou sms před několika dny a nyní i videonahrávku od armády tadesco.cz/p-rezident-makr…
by tomáš marný · Published 24.4.2019 · Updated 24.4.2019

…..náš informátor mně sdělil, že francouzský poskok ILLUMINÁTŮ MAKRON dostal krátce po požáru v Notre Dame zajímavou sms od Majora francouzského vojska Patricka Nicolle, který mu sdělil následující::::
13:54
KDYŽ TĚ …More
P-REZIDENT MAKRON dostal zajímavou sms před několika dny a nyní i videonahrávku od armády tadesco.cz/p-rezident-makr…
by tomáš marný · Published 24.4.2019 · Updated 24.4.2019

…..náš informátor mně sdělil, že francouzský poskok ILLUMINÁTŮ MAKRON dostal krátce po požáru v Notre Dame zajímavou sms od Majora francouzského vojska Patricka Nicolle, který mu sdělil následující::::
13:54
KDYŽ TĚ NEBUDEME MAKRONE CHTÍT, NEBUDEŠ BĚHEM DVOU HODIN EXISTOVAT!
ROZUMĚL JSTE NAŠEMU VZKAZU MAKRONE?


Ve Francii stoupá počet lidí, kteří nevěří oficiálnímu tvrzení médií o příčině požáru. Říkají, že se jedná o další útok 11.09. jako na dvojičky v USA za podpory P-REZIDENTA MAKRONA a samozřejmě EU.
Makaron se potácí a plave ve lžích, které sám vytvořil, či nechal vytvořit a Francouzi to považují za naprosté selhání vůči svému národu a vlastizradu.

Dle informátora vím, že je armáda připravena ve Francii udělat pořádek a jinak také řečeno vojenský převrat nebo jestli chcete puč. Makaron zapomíná že armáda má zbraně a už se na to nemůže dívat, jak nechá každý týden mrzačit protestující lidi ve žlutých vestách. Převrat asi stojí krátce před námi. Uvidíme kam až vše nechá MAKARON DOJÍT nebo raději z Francie uteče…..
Zde je video, které bylo oficiálně armádou doručeno zločinci MAKRONOVI. Ano, všichni toho zločince který se vydává za P-REZIDENTA mají „pokrk“…..
www.youtube.com/watch
Barbarin likes this.
Velmi humorné :) Takových SMS dostávají politici hafo a mnohem horších. Je třeba si na to pouze - zvyknout. Lidé anonymní jsou prostě občas choromyslní i zlí. To je celé. Lidé veřejně činní si musí na různá přitroublá hovádka jen přivyknout a není to nic neobvyklého. Pokud se tím někdo zajímá nad míru nutnou, je to akt politického sebelitování.
Caesar
Oto, dlaczego podpalono Katedrę Notre Dame
wolna-polska.pl/wiadomosci/oto-dlaczego-po…
Nedokáži posoudit jasnozřivý Segale :) Ale měl bych tu možná jednoho a vážně nevím jak je slušný, ale zdá se mi, že to žádný darebák není :) Viz. www.youtube.com/watch A pak vážně moc děkuji některým hercům za úžasné role v mnoha filmech, kde představují mimořádné osobnosti. A je jedno zda dost starý snímek Farář u svatého Dominika (Going my way/: Bing Crosby a nebo i Mise /The Mission/ …More
Nedokáži posoudit jasnozřivý Segale :) Ale měl bych tu možná jednoho a vážně nevím jak je slušný, ale zdá se mi, že to žádný darebák není :) Viz. www.youtube.com/watch A pak vážně moc děkuji některým hercům za úžasné role v mnoha filmech, kde představují mimořádné osobnosti. A je jedno zda dost starý snímek Farář u svatého Dominika (Going my way/: Bing Crosby a nebo i Mise /The Mission/ Robert De Niro a nebo i Bídníci v mnoha adaptacích a role biskupa, rád uvedu tu z roku 2000 - www.youtube.com/watch

Co mi k tomu jsi schopen registračko Segale napsat? :) Vím, zase nějaký smajlík....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Segal
před 19 minutami
Křesťan a herec? Nesmysl. Slušný člověk se hercem nestane. 🚷🚯🛂®
Segal
Křesťan a herec? Nesmysl. Slušný člověk se hercem nestane. 🚷🚯🛂®
Barbarin likes this.
A ještě jedna věc, pokud znáš filmovou produkci, tak ohledně tvé naprosto zoufalé proklamace Libore @Libor Halik , že z cizoložství se rodí zlí lidé .... přečti si jen ze zajímavosti, co píše Denzel Washington. Denzel je křesťan jako trám :)

Na otázku, zda se nepříčí morálnímu kodexu syna faráře přijmout i role antihrdinů, odpovídá: „Ne, protože jako herec musíte umět zahrát jak dobro, tak zlo.…More
A ještě jedna věc, pokud znáš filmovou produkci, tak ohledně tvé naprosto zoufalé proklamace Libore @Libor Halik , že z cizoložství se rodí zlí lidé .... přečti si jen ze zajímavosti, co píše Denzel Washington. Denzel je křesťan jako trám :)

Na otázku, zda se nepříčí morálnímu kodexu syna faráře přijmout i role antihrdinů, odpovídá: „Ne, protože jako herec musíte umět zahrát jak dobro, tak zlo. A zlo existuje a vy ho máte být schopen ukázat. Ukázat, jak a proč byl charakter určitého člověka pokřivený. Nevěřím tomu, že se lidé rodí zlí. Věřím, že zlo může ovládnout lidskou duši kvůli událostem v dětství nebo podmínkám v životě, které mohou člověka připravit o důstojnost, o naději a zavést ho na tu špatnou stranu.“....

Takže Libore, pokud budeš lidem tlačit do hlav neobjektivní bláboly, budu reagovat, pokud budu moci. Poškozuješ myšlení lidí, šíříš špatné věci. Jsou nepodložené, falešně interpretuješ Písmo, vytváříš vlastní chybné projekce. Bůh lidem nabízí svobodu, lásku, přijetí, ať vzchází z jakékoli kultury, rasy, stavu, sociálního zázemí, způsobu početí... Přijímá každého jako ztraceného syna, jako dítě, které má nesmrtelnou duši, Boží odlesk, Boží jiskru... Každému se Bůh touží dát poznat a mnohdy se jen nešťastným způsobem lidé spálí a to z mnoha různých důvodů a chyb vlastních a nebo cizích... Neber lidem naději, nedělej Libore z krásných jablek, Božích darů jen připálené křížaly... Okrádáš lidi o naději na základě vlastní beznaděje. Není to fér. Přemýšlej o tom.

A pokud tvrdíš, že z cizoložství se rodí zlí lidé, tak nečerpej jen ze skvěle udělaného filmu: Je třeba zabít Sekala ;)
Víš Libore, jak můžeš být věrohodný ohledně sanace trámů Notre Dame, když si neumíš uspořádat to nejzákladnější... Prý pyrotechnický prostředek.... :)) Nepochybuji, že, kdyby na "osvědčeném" webu uvedli, že Lenin není přece nabalsamován, ale napuštěn chloristanem draselným a stačí dodat jen hořčík a trochu zahřát Kreml, tak bys na to také naletěl, že? Ta reakce by fungovala skvěle, neboj :)

Dalš…More
Víš Libore, jak můžeš být věrohodný ohledně sanace trámů Notre Dame, když si neumíš uspořádat to nejzákladnější... Prý pyrotechnický prostředek.... :)) Nepochybuji, že, kdyby na "osvědčeném" webu uvedli, že Lenin není přece nabalsamován, ale napuštěn chloristanem draselným a stačí dodat jen hořčík a trochu zahřát Kreml, tak bys na to také naletěl, že? Ta reakce by fungovala skvěle, neboj :)

Další věc @Libor Halik - co to píšeš zase za hlouposti: VIZ. Z cizoložstev se zrodili zlí lidé, neboť Bůh nenávidí cizoložstvo a On dává duše liským tělům Z cizoložstev se zrodili zlí lidé, neboť Bůh nenávidí cizoložstvo a On dává duše liským tělům

Uvědom si prosím, a to i jako kněz, který není už v aktivní službě, že je to hluboký NESMYSL co uvádíš výše. Bůh, Ježíš Kristus každému dává šanci a každého vede, dává mu možnost pocítit lásku a přátelství Boží. Není to Zorro mstitel, ale každý má tu šanci, byť nemusí mít stejné výchozí podmínky...

To co uvádíš je hloupost hraničící s jakousi středověkou mytologií či pověrčivostí s naprosto nedůsledným výkladem Písma. Ať už mne tady mohou různí lidé invektovat z jakýchkoli důvodů a nemusím jim "vonět" a pravda někdy jim to neusnadňuji :), tak mnohdy jen generuješ hlouposti, které jsou před Bohem liché a beznadějné.

Mám dojem, že jsi Ježíše Krista v podobě Lásky minul a nahradil jsi ho jakýmsi trestajícím otrokářem, který svírá do klepet a mučí... Libore, život není o duševním vydírání, ale o ŽIVOTĚ. Je mi líto, že jsi ve své sebestřednosti zapomněl asi žít a nyní vydechuješ jen vlastní smutek a frustraci... Chybí ti totiž zkušenost s lidmi, živá zkušenost.... V tomto směru jsou katoličtí kněží mnohdy daleko vpředu. ve stálém kontaktu s farní obcí, řeší každodenní záležitosti, učí se vztahům, službě, pomoci... Co děláš ty? Rezignoval jsi na pravoslavné kněžství a neumíš odpovědět ani co děláš nyní? Katoličtí kněží v aktivní službě a ve farní obci žijí mezi lidmi, nikoli mezi internetovými řádky a podivnými portály.... Jsi nezdravě závislý Libore, to je asi celý problém. Jsi asi zahlcen negativy, skepsí, nedůvěrou, podezíravostí a vede to pak k typické lidské rezignaci. Nebuď závislý na internetu a nevěř všemu. Snad o jedno tě prosím - představ si, kdyby nebyl internet a tys mohl žít bez něj, zkus si to představit... ;)
Vzhľad tých plameňov a súčasne aj dymu hovorí jasne za všetko.
Vůbec nehovoří jasně... Není mnoho odborníků a ani laiků, aby dokázali posoudit způsob hoření katedrály :) Natož barvu plamenů a nebo druh dýmu... Paradoxně se velmi ochotně přejímají bez přemýšlení rádoby sofistikované teorie a já je s odpuštěním považuji za kravinu. A když tady něco klonuje bývalý pravoslavný kněz a snaží se argumentovat s nátěrem a tedy sanací trámů... Ne, vážně ne, už se …More
Vůbec nehovoří jasně... Není mnoho odborníků a ani laiků, aby dokázali posoudit způsob hoření katedrály :) Natož barvu plamenů a nebo druh dýmu... Paradoxně se velmi ochotně přejímají bez přemýšlení rádoby sofistikované teorie a já je s odpuštěním považuji za kravinu. A když tady něco klonuje bývalý pravoslavný kněz a snaží se argumentovat s nátěrem a tedy sanací trámů... Ne, vážně ne, už se totiž "proslavil" jinými věcmi, kde selhal.... Komentovat to moc nechci, mnoho lidí je predisponováno věřit všemu jinému, než přirozené příčině a to bylo vždy a vždy také bude... Kdysi v jednom pořadu dokazovali, jak je zhola nemožné zapálit benzinovou nádrž a měli to vážně vymakané... Myslím, že Bořiči mýtů nebo tak nějak se pořad jmenoval.... Prostě to nešlo jen tak a přitom jak známo, auta občas přesto hoří....
Nejdůležitější: Firma Aubriat z Epinalu, která provedla „sanaci“ trámů krovu, byla zřejmě uvedena v omyl, protože NErozprašovala fungicidní prostředek, ale pyrotechnický prostředek, který jí byl zcela jistě byl poskytnut odjinud, protože tato firma neprovádí chemickou výrobu, nýbrž pouze aplikace.
Šlo zřejmě o pyrotechnický produkt typu „termit“, který je směsí oxidů železa a hliníku, a ten …More
Nejdůležitější: Firma Aubriat z Epinalu, která provedla „sanaci“ trámů krovu, byla zřejmě uvedena v omyl, protože NErozprašovala fungicidní prostředek, ale pyrotechnický prostředek, který jí byl zcela jistě byl poskytnut odjinud, protože tato firma neprovádí chemickou výrobu, nýbrž pouze aplikace.
Šlo zřejmě o pyrotechnický produkt typu „termit“, který je směsí oxidů železa a hliníku, a ten vytvořil po aplikaci na krov mahagonové zbarvení a způsobil žlutooranžové zabarvení plamenů požáru. (Poznámka Orgonet:cs.wikipedia.org/wiki/Termit_%28chemie%29
Od loňského února (2018) přípravek, zcela jistě smíchaný s nějakým lepidlem na jemnou pastu, na trámech vyschl a ztvrdl, a vytvořil cosi jako lak, až na to, že o žádný lak nešlo…
15. dubna 2019 už pak stačilo použít „termický hrnec“ (zápalnou bombu), vytvořivší velmi intenzívní žár o teplotě 2 200°C, který touto velmi vysokou teplotou pronikl střešní krytinou z olova a zapálil krov, předtím natřený výše zmíněnou směsí, který se nacházel blízko pod krytinou.
„Termický hrnec“, ten přinesla ona osoba viděná na střeše, která zapálila oheň žlutooranžovými plameny. Celý krov se vlastně po tom falešném hubení dřevomorky stal zápalnou bombou.
K zábleskům a žlutooranžovým plamenům z videa na střeše: počáteční zápalná nádoba byla zapálena klasicky magnéziem osobou, která byla na střeše. Krytina byla z olova......Jednalo se tedy o operaci vojenského typu, což znamená, že byla zorganizována vládou ...
Byl použit vojenský termit k zapálení NOTRE DAME?

ac24.cz/-/byl-pouzit-voje…
Vzhľad tých plameňov a súčasne aj dymu hovorí jasne za všetko.
Libor Halik likes this.
Přítel
Požár byl založen úmyslně. O tom nepochybuji.
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Barbarin likes this.
Byl použit vojenský termit k zapálení NOTRE DAME?

ac24.cz/-/byl-pouzit-voje…
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Barbarin likes this.
Před pár dny jsem zjistil, že dvě registrace @Libor Halik a @Barbarin se začali věnovat amatérské neuropsychologii :) Zkoumají na dálku objem šedé hmoty mozku. Blahopřeji takovým "odborníkům" a přeji jim, aby jim mozek dobře a dlouhá léta sloužil a vyhnuly se jim neurodegenerativní choroby a nevznikaly amyloidní plaky ...
Barbarin likes this.
To jsou takové dřevomorkové žvásty, až je to neskutečné.... :) Dohadovat se je zbytečné... Lenin není přece nabalsmován, ale napuštěn chloristanem draselným a stačí dodat jen hořčík a trochu zahřát Kreml, že? :)) Kdo vymýšlí ty různé kraviny netuším, ale asi se tací vždy dobře baví.... A tohle asi také bylo spiknutí? www.idnes.cz/…/brazilie-pozar-… - spiklenci všech zemí, spojte se -
tak si hovorim: si ty naozaj taky primitiv, alebo to len hras?!
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
Zedad
to jsou někdy fantasmagorie @Kallistratos
@apredsasatoci - vzácná sebekritika :)
@Zedad - ano jsou Zedade, ale nic neobvyklého
Zedad
@Kallistratos myslím to, co jsi napsal ty
@Zedad Chybí ti za : myslím, drobné slůvko - si :)
Vzhľad tých plameňov a súčasne aj dymu hovorí jasne za všetko.
Segal likes this.
Vůbec nehovoří jasně.... Není mnoho odborníků a ani laiků, aby dokázali posoudit způsob hoření katedrály :) Natož barvu plamenů a nebo druh dýmu... Paradoxně se velmi ochotně přejímají bez přemýšlení rádoby sofistikované teorie a já je s odpuštěním považuji za kravinu. A když tady něco klonuje bývalý pravoslavný kněz a snaží se argumentovat s nátěrem a tedy sanací trámů... Ne, vážně ne, už se …More
Vůbec nehovoří jasně.... Není mnoho odborníků a ani laiků, aby dokázali posoudit způsob hoření katedrály :) Natož barvu plamenů a nebo druh dýmu... Paradoxně se velmi ochotně přejímají bez přemýšlení rádoby sofistikované teorie a já je s odpuštěním považuji za kravinu. A když tady něco klonuje bývalý pravoslavný kněz a snaží se argumentovat s nátěrem a tedy sanací trámů... Ne, vážně ne, už se totiž "proslavil" jinými věcmi, kde selhal.... Komentovat to moc nechci, mnoho lidí je predisponováno věřit všemu jinému, než přirozené příčině a to bylo vždy a vždy také bude... Kdysi v jednom pořadu dokazovali, jak je zhola nemožné zapálit benzinovou nádrž a měli to vážně vymakané... Myslím, že Bořiči mýtů nebo tak nějak se pořad jmenoval.... Prostě to nešlo jen tak a přitom jak známo, auta občas přesto hoří....