Lingua

Click
217
3 giorno novena divina misericordia

lu io 1 5
... sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Gesú Misericordioso 💖
Matricaria
Ubiegłeś, możny królu, miejsce niedobyte,
Dostałeś więźniów, wziąłeś dary znamienite,
Okroczyłeś odstępnie, a Pan pomógł tobie,
Bo ten kościół na wieki ulubował sobie.
Przetoż Temu dziękujmy dziękami wiecznymi,
A On nas niech okrywa dobrodziejstwy swymi.
Bóg nasz, nadzieja nasza; to szafarz żywota,
Ten ma w swoim władaniu czarnej śmierci wrota.
"Wrócę was - Pan powiedział - z granic ostatecznych … Espandi