Wika

Mga Click
33
Kardinal Marx Sinaway ang Bavaria sa Paglalagay ng Krus sa mga Gusali ng Estado

fil.cartoon
picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsMmumsjvvih