Język

Wyświetlenia
1 tys.
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl)

Inka 1 2
Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam ) Krucjata Rozancowa za Ojczyzne Szczêsc Bo¿e! Jak co miesi±c w Warszawie w drug± niedzielê tygodnia ZAPRASZAMY na Mszê ¦wiêt± … Więcej

Napisz komentarz …