Clicks240

Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii.

Lienka700
1
Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii, ktorá pretvorí srdce Litánie pokory: ...Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.... Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce: ...Pretvor moje srdce, Svätá …More
Litánie pokory a Modlitba k Panne Márii, ktorá pretvorí srdce

Litánie pokory: ...Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.... Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce: ...Pretvor moje srdce, Svätá Mária,..aby zostalo srdcom dieťaťa, čisté a priehľadné ako pramenitá voda....

Litánie pokory:
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.

Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma, Ježiš.

Keď iní majú viac úspechu ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac milovaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš. Amen.

Modlitba, ktorá pretvorí tvoje srdce
Pretvor moje srdce, Svätá Mária, Matka Božia, zachovaj moje srdce,
aby zostalo srdcom dieťaťa, čisté a priehľadné ako pramenitá voda.
Daj mi srdce jednoduché, čo nepozná smútok, srdce nežné a súcitné, čo je schopné darovať sa,
srdce verné a veľkodušné, čo nezabúda na preukázané dobro a nepripomína si pretrpené zlo.
Stvárni vo mne srdce pokorné, čo nezastaví žiadna nevďačnosť a neznechutí nijaká ľahostajnosť,
srdce zanietené za slávu Ježiša Krista, ranené jeho láskou, ktorého rana sa zahojí až v nebi.
Amen.
napísal Daniela Mulíková
18.11.2012 21:08
dalila likes this.