Clicks508

Nie, naozaj sa nikto taký nenarodil. “Neexistuje gén, ktorý by predurčoval homosexualitu”, dokazujú vedci z Harvardu v prelomovej štúdii

Nie, naozaj sa nikto taký nenarodil. “Neexistuje gén, ktorý by predurčoval homosexualitu”, dokazujú vedci z Harvardu v prelomovej štúdii Genetická analýza u takmer pol milióna ľudí ukázala, že neexis…More
Nie, naozaj sa nikto taký nenarodil. “Neexistuje gén, ktorý by predurčoval homosexualitu”, dokazujú vedci z Harvardu v prelomovej štúdii

Genetická analýza u takmer pol milióna ľudí ukázala, že neexistuje niečo ako “homosexuálny gén”.


V štúdii publikovanej v magazíne Science použili vedci dáta z britskej Biobank a spoločnosti 23andMe, ktorá sa zaoberá genetikou

V rámci štúdie sa síce podarilo nájsť niektoré genetické varianty spojené s osobami preferujúcimi vzťahy s rovnakým pohlavím, avšak genetické faktory predstavovali u nich nanajvýš 25 percent správania sa. Podľa skupiny GLAAD obhajujúcej práva homosexuálov štúdia potvrdila, že neexistuje “žiadna presvedčivá miera, v ktorej by príroda alebo výchova ovplyvňovali správanie sa homosexuálov a lesbičiek”.

Vedci u účastníkov štúdie skúmali ich genóm, teda ich celú genetickú informáciu. Rovnako sa ich pýtali, či majú výlučne partnerov rovnakého pohlavia alebo tiež z radov opačného pohlavia. Napokon vedci z Harvadu a Massachusettského technologického inštitútu (MIT) dospeli k záveru, že u homosexuálnych osôb zodpovedá genetika za ich správanie iba ôsmimi až 25 percentami. Podarilo sa nájsť päť špecifických variantov zvlášť súvisiacich s homosexuálnym správaním, vrátane jedného spojeného s čuchom a ostatných s pohlavnými hormónmi, avšak spolu zodpovedali za homosexuálne správanie mierou menšou ako jedno percento.

“Genetika je menej ako polovicou príbehu pri sexuálnom správaní, stále je však veľmi dôležitým prispievajúcim faktorom. Neexistuje žiadny homosexuálny gén ani genetický test, ktorý by povedal, či bude mať niekto vzťah s osobou rovnakého pohlavia. Je skutočne nemožné predpovedať sexuálne správanie sa jednotlivcov z ich genómu,” povedal docent Ben Neale z Massachusetts General Hospital.

Názor, že neexistuje v populácii genetický variant, ktorý by mal výrazný vplyv na sexuálnu orientáciu, zastáva aj čestný profesor na UCL Genetics Institute na University College London David Curtis. “Aj keď homosexualita nie je geneticky určená, ako hovorí táto štúdia, neznamená to, že nie je v určitom zmysle prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou osobnosti jednotlivca,” dodal Curtis.

alianciazanedelu.sk/archiv/4283
Mates5485 likes this.
Homosex, lesbismus, bisex, transsex byla, je a bude ZVRHLOST, smrtelný hřích do nebe volající o pomstu, jako volal ze Sodomy. Sodoma shořela na popel, proto i USA, kde to nejvíc propagují, shoří. Zbytky sirných koulí, které padaly z nebe, si můžete nasbírat při pouti do Izraele a Jordánska.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.