Clicks194

1052. Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 2-án Medjugorjéból

lowoa
12
A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által. Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. …More
A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által.

Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem.
Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá.
Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül.
Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek.
Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek.


Live streaming Medjugorje : 62.75.216.148
Ján 3:3 Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.
Ján 3:4 De hogyan születhetik az ember, ha vén? – kérdezte Nikodémus. – Bemehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen?
Ján 3:5 Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ján 3:6 …More
Ján 3:3 Jézus így válaszolt neki: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.
Ján 3:4 De hogyan születhetik az ember, ha vén? – kérdezte Nikodémus. – Bemehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen?
Ján 3:5 Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ján 3:6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
Ján 3:7 Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: Szükség nektek újonnan születnetek.
Ján 3:8 A szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki Lélektől született.
Ján 3:9 Nikodémus megkérdezte: Hogyan lehetséges ez?
Ján 3:10 Jézus így felelt: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat?
lowoa likes this.
Farkas Ilona and one more user like this.
Farkas Ilona likes this.
Elista likes this.