언어
RomanCandle
“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

św. Paweł Apostoł