Language
Rest Armee likes this.
RomanCandle
“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

św. Paweł Apostoł