Clicks822

Jerry Jaroslav Krúpa: Koniec dnešného sveta. Na začiatku bolo Slovo

Jerry Jaroslav Krúpa: Koniec dnešného sveta Koniec dnešného sveta. Na začiatku bolo Slovo. V roku 1683 mohamedánska dvestotisícová armáda už mala takmer v rukách cisársku Viedeň. Juhovýchodnú …More
Jerry Jaroslav Krúpa: Koniec dnešného sveta

Koniec dnešného sveta. Na začiatku bolo Slovo.

V roku 1683 mohamedánska dvestotisícová armáda už mala takmer v rukách cisársku Viedeň. Juhovýchodnú Európu držala v rukách už dlhé roky. Vďaka pápežovi a katolíckej cirkvi rakúsko-nemeckým a ďalším katolíckym krajinám, ale najmä katolíckym poľským vojskám táto armáda ničiteľov ľudstva bola porazená na hlavu. Pápež a katolícke sily pomáhali brániť kresťanstvo ako len mohli. Príkladom je slovenský arcibiskup Selepčéni-Pohronec, ktorý podporil kresťanské vojská jeho celým majetkom. Následne táto turecká armáda bola porazená v posledných minútach a postupne bolo oslobodené aj Slovensko a celá juhovýchodná Európa. Avšak tureckí mohamedáni a iní protikresťanskí diabli sľúbili vojny v budúcnosti a teraz prefíkane vymysleli nový spôsob ako zničiť kresťanskú Európu.

Dnes Európa, najmä západná, je zdegenerovaná. Padla do rúk diabolským silám. Zatiaľ nemá dosť duchovných síl odporovať degenerátom. Aj pápež je v ťahu. A stred a východ Európy nie je ešte dosť pripravený. Európu chcú zničiť nie len mohamedánske sily ale aj väčšina politických európskych dekadentov. Tretia svetová vojna je prakticky pripravená. Koniec sveta ako ho poznáme nie je ďaleko.

Čo je jasné a nepochybné pred koncom sveta je, že sa na našej planéte objaví hlboko zlý človek. Človek, super-človek s nevídanou silou, ktorý dostane do jeho rúk svetovú vládu a proti Kristovi bude viesť nevídanú a bláznivú vojnu. Pomocou strachu tento človek vnukne a špeciálne cez jeho trik a jeho geniálne zvádzanie podrobí víťazne takmer „celý vesmír“. Bude mať oltáre postavené pre jeho veličinu a prinúti všetkých ľudí iba jeho oslavovať. Tento človek bude unikátny v jeho zlobe. Bude jeho tvár tvárou skutočného človeka? A bude prúdiť tá istá krv v jeho tele aká je v nás? V tele tohoto vodcu chýb a korupcie? Alebo bude to znovuzrodenie Satana?! Svätý Pavol volá tohto človeka „muž hriechov a syn pekla“.

Sv. Daniel nás informuje že tento Antikristus bude útočiť a ničiť všetko čo je sväté i nesväté bez rešpektu. Odstráni sviatočné dni a nedele. Odstráni kresťanské mená z kalendárov. Skratka tento Antikristus bude pravý ateista v skutočnom zmysle slova. Odstráni kríže a všetky kresťanské symboly. Po celom svete vzívanie iného boha ako je on Antikristus bude zakázané. Občania, ktorí budú chváliť tohoto Satana budú na líce alebo na čele oznámkovaný a budú mať prednosť vo všetkom. Budú vládnuť nad všetkými. Bude vytvorená násilná jednota všetkých ľudí a národov na troskách jednotlivých národov. Tak impérium bude dokončené pod vládou Antikrista.

Aby ľahšie pritiahol mužov k sebe, Antikrist povolí telesné oplzlosti a nemravnosti a tak podráždi najviac opojné žiadosti a chlípnosť ženského tela. Prenasledovanie pod Antikristom bude najkrvavejšie a najhroznejšie aké kresťanstvo v histórii zažilo. Svätý Augustín vysvetlil písmo svätého Jána, ktorý píše: všetci neveriaci, bludári, kacíri, sektariáni a znevažovatelia pravdy rozlezení po celom svete sa spoja s Antikristom na vojne proti svätým a budú prenasledovať veriacich. Prenasledovanie veriacich bude najsilnejšie a najstrašnejšie. Nie preto aby boli slávni, aby boli mocní ako to robil Mohamed. Všetci muži a ženy bez rozdielu budú musieť zvelebovať a klaňať sa Antikristovi najstrašnejšiemu a najhoršiemu mužovi akého ľudstvo kedy vyprodukovalo.

Nebude tolerovať žiadne náboženstvo. Bude prenasledovať Židov, rozkolníkov, heretikov, deistov a každú sektu, ktorá uznáva existenciu nadvlády a nesmrteľnosti života, ktorý bude nasledovať. Avšak Boh, v jeho nekonečnej múdrosti vytiahne dobré zo zlého. Strašná divokosť, ktorú Antikristus jeho zákonmi zaviedol a rozpútal po svete vyvrcholí v zmiznutí aj falošných relígií. Povedľa Judaizmu odstráni pozostatky Mohamedanizmu a každého náboženstva, ktoré nenávidí kresťanstvo. To bude posledný a rozhodný úder sektárskemu tmárstvu ako Slobodomurárstvo, Karbonarizmus, Illuminizmus a ostatné nepriateľské organizácie Kristovej viery.

Hlas svätých martýrov bude chváliť Krista za jeho víťazstvo nad Antikristom a odstránenie skazených ľudí. Potom všetci ľudia budú slobodne uctievať jediného pravého Boha. Kráľovstvo tohoto sveta patrí nášmu Pánovi a všetkým posváteným. Chválime Ťa náš Pán Boh Všemohúci.

(CHARLES ARMINJON: THE END OF THE PRESENT WORLD AND THE MYSTERIES OF THE FUTURE LIFE)(Voľný preklad z angličtiny)

Jerry Jaroslav Krúpa, USA

alianciazanedelu.sk/archiv/4185
Komentáře začínají být tragikomické. Stále je ale člověk v mírném napětí, zda si tento pán ukrajuje čas bezúčelným trollingem podobně jako Vilém, Boží prorok, Lang025 ... a jim podobné exhibice. A nebo je prostě na zmiňovaném prahu psychiatrie. Vyvracet lži nehodlám, ztráta času.
Pozor, i jazykověda zdá se, může člověka přivést na práh psychiatrie. Vyplýtvat tolik slov na bezúčelný komentář je dosti jalové. Snad se na mne reg. Barbarin nebude zlobit, že jej ani nepřekopíruji,
5 more comments from Kallistratos
Život nestojí za to, aby se vyplnil blbostmi, plky, neužitečnými provokacemi a řevnivostí a nebo choromyslným žvatláním. Stojí za to jej vyplnit něčím moudřejším. Koneckonců vše je v mém předchozím komentáři aj., který reg. Barbarin tak jako obvykle účelově očesává o kompletní znění. Ale to je už trendy :)
-----------------------------
Barbarin
před 23 minutami
Myšlenka, že život za to nestojí…More
Život nestojí za to, aby se vyplnil blbostmi, plky, neužitečnými provokacemi a řevnivostí a nebo choromyslným žvatláním. Stojí za to jej vyplnit něčím moudřejším. Koneckonců vše je v mém předchozím komentáři aj., který reg. Barbarin tak jako obvykle účelově očesává o kompletní znění. Ale to je už trendy :)
-----------------------------
Barbarin
před 23 minutami
Myšlenka, že život za to nestojí, že je to marné a k ničemu, se může zrodit pouze v mysli Satanově. V mysli nepřítele Božího. Pisatel níže je pouze nemyslící sluha.
Já mu říkám jediné - Jardo neblbni, život za to nestojí a je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího.
Život
prý za to nestojí...
Varuji všechny bratry a sestry před tímto darebákem. Nepodlehněte jeho komentářům, které jsou plné zmaru.
Tak takový výklad může napsat jen zoufalec - viz níže reg. Barbarin. Pokud někdo píše pitomosti, podvádí, baví se tím, užívá multinickaření, trolí a nalézá v tom uspokojení a dokonce se sám několikrát prohlašuje za pohřbeného a mrtvého.... Tak takovému Jardovi budu skutečně přát, aby dělal něco moudřejšího.... A pokud nějaká registrace zde nalezne z tohoto výklad a návod k sebevraždě, pak je tu …More
Tak takový výklad může napsat jen zoufalec - viz níže reg. Barbarin. Pokud někdo píše pitomosti, podvádí, baví se tím, užívá multinickaření, trolí a nalézá v tom uspokojení a dokonce se sám několikrát prohlašuje za pohřbeného a mrtvého.... Tak takovému Jardovi budu skutečně přát, aby dělal něco moudřejšího.... A pokud nějaká registrace zde nalezne z tohoto výklad a návod k sebevraždě, pak je tu zajímavé spíše přemýšlet, proč s tím taková registrace přišla, kdo to může být a co ho k tomu vedlo, aby takovou hloupost napsal. Ale o tom se příliš přemýšlet nedá :) Spíše je dobré vzít na vědomí co GTV nabízí podvodníkům, kteří si zde ve své patologické vášni uskutečňují své pacientské sny. Na závěr svého komentáře vkládám komplet svůj komentář z kterého jako obvykle bylo uveřejněno jen něco :)
-------------------------------------------------
Barbarin
před 8 hodinami
Já mu říkám jediné - Jardo neblbni, život za to nestojí a je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího.
Na těchto dvou větách je dobře vidět, že pisatel je pouze nástroj Satana. To je podprahový návod k sebevraždě. Život prý za to nestojí, je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího. Tedy zemři.
Otřesné, jak Satan zneužije nešťastnou duši.

Kallistratos
19. srp
Modlitba oslobodenia - exorcista o.Marcin a o.Kuffa
Rád bych tímto pozdravil trolla Jardu, kterého osobně znám a který se zbytečně léta soustřeďoval na mé "protěžování" a nejenom zde. Poslední jeho exhibice byla přezdívka "Boží prorok". Tuto si ovšem odmazal podobně jako své stylizované Capslockové registrace Vilém a nebo Lang025.... Archiv sice něco gloria.tv/…/HUDhJykjcJb747u…, ale životnost "Božího proroka" byla značně malá a forma tohoto trolení jalová. Nijak to nevylučuje jinou formu jeho působení a lidové tvořivosti. Já mu říkám jediné - Jardo neblbni, život za to nestojí a je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího.
Tak takový výklad může napsat jen zoufalec - viz níže reg. Barbarin. Pokud někdo píše pitomosti, podvádí, baví se tím, užívá multinickaření, trolí a nalézá v tom uspokojení a dokonce se sám několikrát prohlašuje za pohřbeného a mrtvého.... Tak takovému Jardovi budu skutečně přát, aby dělal něco moudřejšího.... A pokud nějaká registrace zde nalezne z tohoto výklad a návod k sebevraždě, pak je tu …More
Tak takový výklad může napsat jen zoufalec - viz níže reg. Barbarin. Pokud někdo píše pitomosti, podvádí, baví se tím, užívá multinickaření, trolí a nalézá v tom uspokojení a dokonce se sám několikrát prohlašuje za pohřbeného a mrtvého.... Tak takovému Jardovi budu skutečně přát, aby dělal něco moudřejšího.... A pokud nějaká registrace zde nalezne z tohoto výklad a návod k sebevraždě, pak je tu zajímavé spíše přemýšlet, proč s tím taková registrace přišla, kdo to může být a co ho k tomu vedlo, aby takovou hloupost napsal. Ale o tom se příliš přemýšlet nedá :) Spíše je dobré vzít na vědomí co GTV nabízí podvodníkům, kteří si zde ve své patologické vášni uskutečňují své pacientské sny. Na závěr svého komentáře vkládám komplet svůj komentář z kterého jako obvykle bylo uveřejněno jen něco :)
------------------------------------------------
Barbarin
před 8 hodinami
Já mu říkám jediné - Jardo neblbni, život za to nestojí a je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího.
Na těchto dvou větách je dobře vidět, že pisatel je pouze nástroj Satana. To je podprahový návod k sebevraždě. Život prý za to nestojí, je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího. Tedy zemři.
Otřesné, jak Satan zneužije nešťastnou duši.

Kallistratos
19. srp
Modlitba oslobodenia - exorcista o.Marcin a o.Kuffa
Rád bych tímto pozdravil trolla Jardu, kterého osobně znám a který se zbytečně léta soustřeďoval na mé "protěžování" a nejenom zde. Poslední jeho exhibice byla přezdívka "Boží prorok". Tuto si ovšem odmazal podobně jako své stylizované Capslockové registrace Vilém a nebo Lang025.... Archiv sice něco gloria.tv/…/HUDhJykjcJb747u…, ale životnost "Božího proroka" byla značně malá a forma tohoto trolení jalová. Nijak to nevylučuje jinou formu jeho působení a lidové tvořivosti. Já mu říkám jediné - Jardo neblbni, život za to nestojí a je to marné, k ničemu. Dělej něco moudřejšího.
Děkuji za pochopení :)
Prosím reg. Barbarin aby vkládala kompletní komentáře jiných a případně pasáž vytáhla o kterou mu jde, ale nezneužívala dílčí věci ke svým hrátkám. Děkuji.
---------------------
Kallistratos
17. srp
Jerry Jaroslav Krúpa: Koniec dnešného sveta. Na začiatku bolo Slovo
Milí přátelé, včera jsem podnikl cestu do Brna. Předně zdravím @pařez jehož obcí jsem projížděl a jehož si vážím. /mnoho času uply…More
Prosím reg. Barbarin aby vkládala kompletní komentáře jiných a případně pasáž vytáhla o kterou mu jde, ale nezneužívala dílčí věci ke svým hrátkám. Děkuji.
---------------------
Kallistratos
17. srp
Jerry Jaroslav Krúpa: Koniec dnešného sveta. Na začiatku bolo Slovo
Milí přátelé, včera jsem podnikl cestu do Brna. Předně zdravím @pařez jehož obcí jsem projížděl a jehož si vážím. /mnoho času uplynulo a mnoho se změnilo. /
Když jsme jeli zpět, tak jsem usínal za volantem, protože ty neskutečné fronty z Brna směrem na Svitavy jsou neuvěřitelné a příjezdem na odbočku na Kuřim to rozhodně nekončí. To je vážně něco šíleného a horší než D1. Pak chválím Letovice, Odbočili jsme k přehradě Křetinka a trénovaly tam tzv. Dračí lodé a plno lidí. Družstvo "Mokré trenky" se snažilo.... :) Byl pátek takže ještě slabota ale i tak plno lidí a aut, Ale víkend bude asi rušný.... Letovice za jedna, kvalita vody ovšem pěkně dozelena/sinice?
Ale jako bonbonek musím uvést zde tematicky na Glorii a nedá mi to ;) - Protože jsme pracovali a byli dost hladoví, tak občas využíváme cestou zpět zastavení v centru Globus na výjezdu z Brna u dálnice. V zadní části je velké občerstvení a je tam terasa z které je výhled do zeleně a autobusová zastávka pod vámi. A jak si tam tak sedíme, je tam příjemně prázdno a čerstvý vzduch a po chvíli se dvojička sedící nedaleko nás zvedne a pán se rozhlédne. A já koukám - pan Kájínek osobně a s ním blond paní. Působili příjemně a tak jsme se pozdravili a život jde dál... Kájínek jde dál :) Jakákoli popularita mění život člověka. Tady působil jako naprosto vyrovnaný a klidný člověk z davu a paní působila příjemně. Ovšem žádný svatoušek to nikdy nebyl. Zajistí mu tedy popularita novou obživu a jistoty a co bylo dříve? Jak to bylo? Jaké má svědomí, jaké IQ a EQ ... Jak se s tím dá žít? Tak to jen vkládám nad komentář tzv. "Strážce" který píše sice hlouposti jako obvykle, ale že jsme včera potkali privátně zrovna Kájínka mi přišlo humorné.... Mimochodem, pokud píše Strážce ubohé zhovadilosti o mém synovi, tak byl také se mnou na výjezdu a před Kajínkem by mne jistě ochránil. A to navzdory tomu, že je empatický. Jedno nevylučuje druhé.
Líbí se mi reakce Stylita na toto video v komentářích. Komunista V. Filip je zednář. Zednáři z TV to ví, proto filmovali jeho ruce Každý máme jiné přístupy, protože já okamžitě odfiltruji některé pitomosti, aniž bych se jimi zabýval z důvodu naprosté absurdity a jisté zkušenosti s tematikou dané registrace. Stylita volí diplomacii a logiku a možná tak přístupněji vyvažuje diskuzní prostor a …More
Líbí se mi reakce Stylita na toto video v komentářích. Komunista V. Filip je zednář. Zednáři z TV to ví, proto filmovali jeho ruce Každý máme jiné přístupy, protože já okamžitě odfiltruji některé pitomosti, aniž bych se jimi zabýval z důvodu naprosté absurdity a jisté zkušenosti s tematikou dané registrace. Stylita volí diplomacii a logiku a možná tak přístupněji vyvažuje diskuzní prostor a nedává prostor antipatiím nebo sporům. To je přístup hodný obdivu. Prostě si dávám pozor u některých zdejších registrací co zanášejí prostor spekulativními věci, nepodloženými věcmi, zpochybňováním Církve, přesvědčením, jak je všechno špatné, temné a podjaté a především těmi co nasávají z pochybných portálů, které doslova beznadějně trousí "blbou náladu a blbé úvahy". Přeji pokojný den a abych nebyl po pondělku tak nepříjemný, tak opakovaně vložím rozhovor, který se mi líbil a který vyzdvihl i ten, jehož se týkal jako jeden z objektivních kontaktů s novináři. Ale je to už před deseti lety...a za takový čas se člověk posouvá jinam a je mi docela líto, že LH se neposunul příliš k lepšímu a nasazení, které měl a bystrost úvah vystřídalo něco jiného. Přeji mu, aby se dokázal vrátit k logice, nadšení a odvaze svědčil o Naději a aby ho Láska mohla proměňovat. Vnímám, jak kvalita některých médií včetně Glorie léty poklesla a stáváme se otroky médii, která nás mohou formovat a deformovat, pokud k tomu svolíme a to je škoda. Tento rozhovor cením a děkuji za něj! : brnensky.denik.cz/rozhovor/halik-stat-s-kr…
Strážce
Ale kdež, kališťouro.Barbarin to hezky srovnal k sobě, aby bylo víc vidět jaký jsi pometlo
Je to milé mít nadosobního "Strážce". Už bych si připadal nesvůj, kdyby tomu tak nebylo.
Myslím si, že to reg. Barbarin nemyslí zcela vážně,, když uveřejňuje neúplné komentáře jiných a opovažuje se srovnávat nesrovnatelné. Ale Kelišová se nezapře.
Segal
Staráš se o čem píše Barbarin a jako echt pavlačovka drbeš otce Halíka. Máš to vylágrovaný, Kalisráte. 😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😇🤡
Strážce likes this.
Jak se říká lidem co řeší věci, které se jich netýkají? Pavlačová drbna? Prosil bych, aby se nejen reg. Barbarin pokusila vyhnout tomuto způsobu jednání. Děkuji.
Milí přátelé, včera jsem podnikl cestu do Brna. Předně zdravím @pařez jehož obcí jsem projížděl a jehož si vážím. /mnoho času uplynulo a mnoho se změnilo. /
Když jsme jeli zpět, tak jsem usínal za volantem, protože ty neskutečné fronty z Brna směrem na Svitavy jsou neuvěřitelné a příjezdem na odbočku na Kuřim to rozhodně nekončí. To je vážně něco šíleného a horší než D1. Pak chválím Letovice, …More
Milí přátelé, včera jsem podnikl cestu do Brna. Předně zdravím @pařez jehož obcí jsem projížděl a jehož si vážím. /mnoho času uplynulo a mnoho se změnilo. /
Když jsme jeli zpět, tak jsem usínal za volantem, protože ty neskutečné fronty z Brna směrem na Svitavy jsou neuvěřitelné a příjezdem na odbočku na Kuřim to rozhodně nekončí. To je vážně něco šíleného a horší než D1. Pak chválím Letovice, Odbočili jsme k přehradě Křetinka a trénovaly tam tzv. Dračí lodé a plno lidí. Družstvo "Mokré trenky" se snažilo.... :) Byl pátek takže ještě slabota ale i tak plno lidí a aut, Ale víkend bude asi rušný.... Letovice za jedna, kvalita vody ovšem pěkně dozelena/sinice?
Ale jako bonbonek musím uvést zde tematicky na Glorii a nedá mi to ;) - Protože jsme pracovali a byli dost hladoví, tak občas využíváme cestou zpět zastavení v centru Globus na výjezdu z Brna u dálnice. V zadní části je velké občerstvení a je tam terasa z které je výhled do zeleně a autobusová zastávka pod vámi. A jak si tam tak sedíme, je tam příjemně prázdno a čerstvý vzduch a po chvíli se dvojička sedící nedaleko nás zvedne a pán se rozhlédne. A já koukám - pan Kájínek osobně a s ním blond paní. Působili příjemně a tak jsme se pozdravili a život jde dál... Kájínek jde dál :) Jakákoli popularita mění život člověka. Tady působil jako naprosto vyrovnaný a klidný člověk z davu a paní působila příjemně. Ovšem žádný svatoušek to nikdy nebyl. Zajistí mu tedy popularita novou obživu a jistoty a co bylo dříve? Jak to bylo? Jaké má svědomí, jaké IQ a EQ ... Jak se s tím dá žít? Tak to jen vkládám nad komentář tzv. "Strážce" který píše sice hlouposti jako obvykle, ale že jsme včera potkali privátně zrovna Kájínka mi přišlo humorné.... Mimochodem, pokud píše Strážce ubohé zhovadilosti o mém synovi, tak byl také se mnou na výjezdu a před Kajínkem by mne jistě ochránil. A to navzdory tomu, že je empatický. Jedno nevylučuje druhé.
Strážce
Kali.................. Že tvůj empatický syn se ale vcítil do postavy zabijáka! Celý táta. Jablko nepadlo daleko od stromu..
Segal and one more user like this.
Segal likes this.
Barbarin likes this.
Zedad
Kallistratos všemu rozumíš a všechno znáš a víš, co se ti tu na GTV nelíbí. Proč děláš to samé, to co se ti nejvíc nelíbí?
Neznám mnoho, vím málo, mnoho věcí se mi líbí /například seriál Návštěvníci a nedávno životopis madam Curie Sklodowské - smekám před jí jako před nezdolnou ženou a VELMI mne mrzí že pocítila deziluzi z víry - smrt matky atd. a útlak a pohrdání za to že byla ženou.... Fascinovala mne její práce a život.../ Takže toto se mi líbí ;). nelíbí se mi, že jsem usnul na gauči a běžela televize, bylo půl …More
Neznám mnoho, vím málo, mnoho věcí se mi líbí /například seriál Návštěvníci a nedávno životopis madam Curie Sklodowské - smekám před jí jako před nezdolnou ženou a VELMI mne mrzí že pocítila deziluzi z víry - smrt matky atd. a útlak a pohrdání za to že byla ženou.... Fascinovala mne její práce a život.../ Takže toto se mi líbí ;). nelíbí se mi, že jsem usnul na gauči a běžela televize, bylo půl čtvrté, než jsem se odplazil do postele :) A co se mi nelíbí na GTV je jasné léta - podlost některých, paralelní registrace těchto, malá transparentnost a v poslední době naprosto zkázonosné duchovní vedení tohoto portálu, které syndromem vařené žáby dovádí tento portál do vod velmi zakalených.... Samozřejmě vím, že některé irituji, že zde jsem a jeden pán ve své alterregistraci mne stále pronásleduje s tím jaký jsem lhář a co na to ohnivé jezero, peklo a spol. Ano, jsem tu a budu ještě mnoho let a nebo také ne. To je lidská svoboda a navíc, zrovna toto není naprosto důležité. Důležité je, abychom milovali, abychom odpouštěli, abychom rostli, abychom nekrněli, abychom objevovali, poznávali, byli pomocnou rukou jiným a chválili Boha byli lidem milí. Ten závěr jsem si vypůjčil přímo ze Skutků apoštolů, snad nevadí ;)
Tohle má Samson1 na profilu a je to úžasné. Děkuji za ta hezká a povzbudivá slova:
Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat, k lásce získávat, učiň mne dobrým apoštolem dnešní doby. Dej ať poznávám Tvou vůli a ji plním. Amen
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Strážce likes this.
Vinyiczky Bence likes this.
Avšak tureckí mohamedáni a iní protikresťanskí diabli sľúbili vojny v budúcnosti a teraz prefíkane vymysleli nový spôsob ako zničiť kresťanskú Európu. - toto určite nevymysleli mohamedani. Mohamedani sa neposunuli za 1400 rokov zni o centimeter.
Ani o centimetr se neposunul ten, kdo napíše číslovku 14000 :) Samozřejmě, že "mohamedáni" se posunuli a vznikly dvě silné skupiny, které se moc nemusí a pár dalších. Jejich svět neznáme a oni náš. Turecko je ale problém a byl, v tom se shodneme. A nejhorší jsou turecké telenovely :))
-----------------------------
apredsasatoci
pred 23 minútami

Avšak tureckí mohamedáni a iní protikresťanskí …More
Ani o centimetr se neposunul ten, kdo napíše číslovku 14000 :) Samozřejmě, že "mohamedáni" se posunuli a vznikly dvě silné skupiny, které se moc nemusí a pár dalších. Jejich svět neznáme a oni náš. Turecko je ale problém a byl, v tom se shodneme. A nejhorší jsou turecké telenovely :))
-----------------------------
apredsasatoci
pred 23 minútami

Avšak tureckí mohamedáni a iní protikresťanskí diabli sľúbili vojny v budúcnosti a teraz prefíkane vymysleli nový spôsob ako zničiť kresťanskú Európu. - toto určite nevymysleli mohamedani. Mohamedani sa neposunuli za 14000 rokov zni o centimeter.

(dodatečně opraveno na píše/napíše - v tomto jediném měl Barbarin pravdu a vtipně kontroval :)
Kallistratos čo mohamedani vymysleli, namaľovali, či napísali....?
To si dohledej sám ty škatulkující "mohamedane" :) A pak se pozeptej cos vymyslel, namaloval a především napsal sám.
--------------------------
apredsasatoci
pred 4 hodinami

Kallistratos čo mohamedani vymysleli, namaľovali, či napísali....?
Hoki tehdy neodešel a chudák Barbarin skoro plakal :) A když se místní komediální živel říkající si Vilém, Lang025 a v současnosti se prezentující nejen jako registrace Boží prorok, zakoukal do blbostí, tak Barbarin nikdy ani brvou nehnul. A někteří vědí proč. Podobně tak, když vítězoslavně hlásil tento, že odejde a dokonce /světe div se!/ že zemřel a oznamoval zde na Glorii datum svého pohřbu :)…More
Hoki tehdy neodešel a chudák Barbarin skoro plakal :) A když se místní komediální živel říkající si Vilém, Lang025 a v současnosti se prezentující nejen jako registrace Boží prorok, zakoukal do blbostí, tak Barbarin nikdy ani brvou nehnul. A někteří vědí proč. Podobně tak, když vítězoslavně hlásil tento, že odejde a dokonce /světe div se!/ že zemřel a oznamoval zde na Glorii datum svého pohřbu :) A to nebylo jen jednou. Žádná registrace nehnula ani brvou, natož Barbarin a jiné jeho klony. Takže co nám z toho pline nejen pro Barbaryna a jeho satanovu dovolenku?
------------------------------
Barbarin
před 27 minutami

10. května loňského roku notorický lhář Hoki-hooki oznámil, že v nejlepším odchází bez velkých gest. Satan mu to nedovolil.
3 more comments from Kallistratos
Monk tehdy neodešel a chudák Barbarin skoro plakal :) A když se místní komediální živel říkající si Vilém, Lang025 a v současnosti se prezentující nejen jako registrace Boží prorok, zakoukal do blbostí, tak Barbarin nikdy ani brvou nehnul. A někteří vědí proč. Podobně tak, když vítězoslavně hlásil tento, že odejde a dokonce /světe div se!/ že zemřel a oznamoval zde na Glorii datum svého pohřbu :)…More
Monk tehdy neodešel a chudák Barbarin skoro plakal :) A když se místní komediální živel říkající si Vilém, Lang025 a v současnosti se prezentující nejen jako registrace Boží prorok, zakoukal do blbostí, tak Barbarin nikdy ani brvou nehnul. A někteří vědí proč. Podobně tak, když vítězoslavně hlásil tento, že odejde a dokonce /světe div se!/ že zemřel a oznamoval zde na Glorii datum svého pohřbu :) A to nebylo jen jednou. Žádná registrace nehnula ani brvou, natož Barbarin a jiné jeho klony. Takže co nám z toho pline nejen pro Barbaryna a jeho satanovu dovolenku?
------------------------------
Barbarin
před 27 minutami
10. května loňského roku notorický lhář Hoki-hooki oznámil, že v nejlepším odchází bez velkých gest. Satan mu to nedovolil.
Říkal si tehdy nejen Žito, má na to nejen specializaci :)

Žito
9. úno 2013
Gábi — 9.2.2013 21:45:53: „Lidstvo nenalezne pokoj,“ připomíná Pán Ježíš, „dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. Ach, jak mě zraňuje nedůvěra duše. Taková duše vyznává, že jsem svatý a spravedlivý, ale nevěří, že jsem Milosrdenstvím, nedůvěřuje v mou dobrotu. I satani velebí mou spravedlnost, ale nevěří v mou …More
Říkal si tehdy nejen Žito, má na to nejen specializaci :)

Žito
9. úno 2013
Gábi — 9.2.2013 21:45:53: „Lidstvo nenalezne pokoj,“ připomíná Pán Ježíš, „dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. Ach, jak mě zraňuje nedůvěra duše. Taková duše vyznává, že jsem svatý a spravedlivý, ale nevěří, že jsem Milosrdenstvím, nedůvěřuje v mou dobrotu. I satani velebí mou spravedlnost, ale nevěří v mou dobrotu.

To je nevětší nesmysl, který byl kacířsky vložen do úst našemu Pánu.

Satani nevelebí Boží spravedlnost, vědí totiž, že podle Boží spravedlnosti skončí v ohnivém jezeře.


Žito
8. úno 2013
Irbis omyl.
Já vracím pojmům jejich původní význam.
Mám na to specializaci.

pařez
20. úno 2013

Žito — 20.2.2013 10:51:32:
O tom jsme se přece bavili už dávno - polské "velebit" má jiný význam než české - tam to znamená "respektovat, uznávat".
Pokud v tom není Žito špatný úmysl, tak opravdu udělej něco s tou svou pamětí....

Člověk, který se paranoicky pletl ve svých četných registracích a snažil se mnohdy sdružovat mou osobu se zástupem jiných a často i komentáře jiných ztotožňoval s mou registrací, není hoden odpovědi a rovné komunikace. Řevnivost, zlovolnost a urputná snaha manévrovat, trolit je příliš zjevná.
Hľadala som. Nič som nenašla.
Arcibiskup M. Jendraszewský: „Po našej krajine už nekráča červený mor, ale objavil sa nový, neomarxistický, ktorý si želá ovládnuť naše duše, srdce a myseľ – nie červený, ale dúhový“.
Za násilným odoberaním detí stojí protirodinná ideológia, hovorí taliansky biskup. Bývalý sudcabolonského Všeobecného súdu pre maloletých hovorí o neuveriteľných 500 tisícoch odobratých detí v Taliansku
piakatarina likes this.
Predseda KBS vyjadril podporu predsedovi Konferencie biskupov Poľska, ktorý občianskych predstaviteľov vyzýva čeliť plánom presadzovania genderovej ideológie v poľských školách a spoločnosti
piakatarina likes this.