Jazyk

Príčinou hriechu a jeho následkov nie je Boh

4.1. Príčinou hriechu a jeho následkov nie je Boh (Sn. Tr. 6, 6), ale zneužívanie slobodnej vôle ľudskej. Boh stvoril človeka ako slobodnú bytosť; preto neprekáža slobodného jednania jeho, hoci je … Viac
Napísať komentár …
apredsasatoci
faustina kowalska: Tieto posledné dva dni karnevalu som spoznala veľké množstvo trestov
a hriechov. Pán mi dal spozna
ť v jednej chvíli hriechy celého sveta,
ktoré boli popáchané v tento de
ň. Omdlela som od hrôzy a napriek
tomu, že poznám celú hĺbku Božieho milosrdenstva, zadivila som sa, že Boh dovoľuje ľudstvu jestvova
ť. Pán mi dal pozna
ť, kto udržiava jestvovanie
tohto ľudstva: sú to vyvolené duše. Ke
ď sa doplní miera vyvolených,
svet viac nebude existova
ť.
zaba sa to páči. 
mike084
ale alica máte zastaralé informácie LUDER je predsa celibrita a on povedal že príčinou hriechu je Boh oslovovať luthera môže iba ignorant alebo zlý človek