Clicks723

Úbohé duše - o výčitkách svedomia

Mates5485
172
Je potrebné, aby ste vedeli, že som bola bezbožníčka, prakticky ateistka. Už som neverila v existenciu diabla a potom už ani v existenciu Boha. Ale tu – za týchto okolností – som začala kričať: „Vy …More
Je potrebné, aby ste vedeli, že som bola bezbožníčka, prakticky ateistka. Už som neverila v existenciu diabla a potom už ani v existenciu Boha.
Ale tu – za týchto okolností – som začala kričať: „Vy úbohé duše v očistci, prosím vás, vezmite ma stadiaľto preč, pomôžte mi von! Prosím, pomôžte mi!“
Keď som tak kričala, naplnila ma spaľujúca bolesť. Tu som si všimla, ako milióny a milióny ľudí plakalo a stenalo. Naraz som uvidela, aké tu bolo nespočítateľné množstvo ľudí. Mladiství, predovšetkým ľudia mladí, všetci v nevysloviteľných bolestiach.

Pochopila som, že na tomto strašnom mieste, v tejto žumpe a bahne plnom nenávisti a bolesti, škrípu zubami a vyráža z nich kvílenie a bolestné výkriky, ktoré ma roztriasli a na ktoré už nikdy nezabudnem. Chápete? To je vzdialenosť od Boha, to je hriech, to sú následky hriechov.
Chápete, čo je hriech? Celkom protichodný Bohu, ktorý je nekonečná Láska. Niečo tak strašné je hriech, že má také šialené dôsledky. A my si z toho robíme vtipy. Vtipy o hriechu, o pekle a o démonoch. Pritom nanešťastie nevieme, čo robíme. Od tej doby, čo som to zažila, uplynuli roky, ale vždy, keď na to myslím, musím plakať nad bolesťami týchto mnohých, mnohých ľudí.
Boli to samovrahovia, ktorí sa zabili v okamihu zúfalstva a teraz boli v týchto mukách, v tejto biede, v tomto trýznení: obklopení týmito príšernými vecami, obklopení démonmi, ktorí ich trápili.
Ale to najstrašnejšie na celom tom mučení bolo: neprítomnosť Boha, úplná neprítomnosť Boha, pretože tam človek Boha nepociťuje.

A pochopila som, že tí, ktorí si berú život,tam musia zostať tak dlho, toľko rokov, koľko by boli bývali ešte mali žiť na zemi. Pretože samovraždou vypadli z poriadku Božieho, preto k nim mali prístup démoni.
V očistci sú „úbohé duše“ inak uchránené pred každým zlým vplyvom, sú už Božími svätými a s démonmi už nemajú nič spoločného.

Môj Bože, toľko úbohých ľudí, väčšinou mladých, toľko, toľko plačúcich, trpiacich, nevysloviteľne trpiacich! Keby vedeli, čo ich po samovražde čaká, iste by sa radšej zmierili s väzením atď., ako niečo takéto. Viete, aké zvláštne utrpenie musia ešte znášať okrem všetkého ostatného?

Musia vidieť, ako ich rodičia alebo blízki príbuzní, ktorí ešte žijú, kvôli nim trpia, znášajú hanbu, majú komplexy viny: Keby som ho len bol vychovával prísnejšie, keby som ho len bol potrestal, alebo: Keby som ho nebol trestal… Keby som mu bol povedal… keby som urobil/neurobil to alebo ono… Tieto výčitky svedomia sú veľmi veľké a ťaživé, sú peklom na zemi. To, že sa musia hľadieť na toto utrpenie svojich príbuzných, im spôsobuje najviac utrpenia. To je pre nich najväčším trápením a démoni sa z toho radujú a ukazujú im všetky tieto scény: Pozri sa, ako tvoja matka plače. Pozri sa, ako tvoj otec trpí, akí sú zúfalí, plní strachu, ako sa obviňujú, ako diskutujú a vzájomne sa obžalovávajú. Pozri sa na to utrpenie, ktoré si im spôsobil. Pozri sa, ako teraz rebelujú proti Bohu. Pozri sa na svoju rodinu – to všetko je tvoja vina!

Tieto úbohé duše predovšetkým potrebujú, aby pozostalí začali lepší život, aby svoj život zmenili, aby konali skutky lásky, aby navštevovali chorých. A aby nechali slúžiť sväté omše za zomrelých a sami sa týchto omší zúčastnili. Tieto duše by z toho načerpali veľmi veľa dobra a útechy. Duše, ktoré sú v očistci, nemôžu samé pre seba urobiť už nič. Nič, vôbec nič. Ale Boh môže niečo robiť pre nesmierne milosti obety svätej omše. Mali by sme im týmto spôsobom pomáhať.
Ja, plná strachu, som teraz tiež pochopila, že mi tieto duše nemohli pomôcť. A v tomto strachu a príšernej panike som začala znovu kričať: „Kto sa tu zmýlil? To musí byť omyl! Veď sa sem predsa pozrite, ja som svätá, všetci ma v mojom živote svätou nazývali! Nikdy som nekradla a nikdy som nevraždila. Nikomu som nespôsobila utrpenie. Skôr, ako som bola finančne zruinovaná, som ošetrovala zuby zadarmo a často som nežiadala žiadne peniaze, keď nemohli zaplatiť. Nakupovala som pre chudobných… Čo tu len robím?“ Dupala som na svoje „právo“! Ja, ktorá som predsa bola tak dobrá a mala som ísť rovnými nohami do neba.

Čo tu robím? Každú nedeľu som chodila na svätú omšu, aj keď som sa vydávala za ateistku, a nič som nedbala na to, čo pán farár hovoril.

„Nikdy som nezmeškala obetu svätej omše. Ak som za celý svoj život zameškala na svätú omšu päťkrát, tak je to veľa. Čo teda robím tu? Pusťte ma stadiaľto! Vezmite ma stadiaľto preč!“

Pokračovala som v kriku a reve, pokrytá týmito odpornými stvoreniami, ktoré na mne boli nalepené.
“Som rímskokatolíčka, som praktizujúca katolíčka, prosím, vysloboďte ma stadiaľto!“

Videla som svojho otca a svoju matku: Pokým ležalo moje telo na zemi v hlbokej kóme, keď som tak kričala, že som katolíčka, vidím malé svetlo – a vedzte, že len malinké svetielko je v tejto nepreniknuteľnej temnote niečím preveľkým, ak ste zažili túto absolútnu, neopísateľnú temnotu. To je to najlepšie, čo sa vám v tejto situácii môže stať, je to ten najväčší dar, o ktorom človek len sníva a v ktorý sa neodvažuje ani dúfať, že ho tiež skutočne dosiahne.
Vidím nad touto príšernou tmavou dierou niekoľko stupňov a dívam sa hore a pozorujem, ako nad touto strašnou priepasťou stojí môj otec. Zomrel pred piatimi rokmi. Vtedy stál takmer na okraji tejto diery. Mal o trošku viac svetla ako ja tu dole a o štyri stupne vyššie som videla svoju matku s oveľa, oveľa väčším svetlom. Bola akoby pohrúžená do modlitby, taktiež v postoji klaňania.
Keď som ich obidvoch uvidela, naplnila ma taká veľká radosť, taká veľká radosť, že som celá bez seba začala volať: „Oci! Mami! Aká veľká radosť, že vás vidím! Prosím, vezmite ma stadiaľto von! Prosím vás z celého srdca, vezmite ma stadiaľto preč! Vezmite ma stadiaľto von!“
A keď potom namierili svoj pohľad na mňa sem dolu a môj otec ma uvidel v takej žalostnej situácii, mali by ste vidieť tú preveľkú bolesť, ktorá sa dala čítať z ich tvárí.
A na druhej strane to vidí človek skutočne automaticky, pretože tam človek poznáva každého až do najvnútornejšieho vnútra.
A tak som na nich pozrela a okamžite som pocítila ten nesmierny smútok a bolesť, ktoré moji rodičia trpeli, keď ma tak videli.
Môj otecko začal horko plakať, držal si ruky pred tvárou a nariekal s chvejúcim sa hlasom: „Ó, moja dcéra! Ó, ty moja dcéruška!“
A moja matka sa modlila ďalej, a tak som usúdila, že ma moji rodičia stadiaľto nemôžu vziať. Bolo to popri tom pre mňa ešte ďalšie veľké utrpenie, že som svojou situáciou len ešte prispela k tomu, že aj oni tam, kde boli, museli naviac znášať ešte moju bolesť a moje utrpenie.
Ferdo112
Mates;maš vynikajúce članky!! Vďaka!👍👍
Ferdo112 likes this.
Ferdo112 shares this.
Čo je hriech!?
Mates5485
Sú určite výnimky,ale je ich malo,keď človek spácha samovraždu aj to,keď ma ťažké psychické prejavy je na dne a ma depresie, nevie čo robí alebo pod liekmi v ťažkej chorobe alebo mentálne narušení človek inač väčšina ide do pekla samovrahov aj tomu verím.
Johanka2
Vysoko kríž na Golgote stojí, na kolená padám v jeho tôni.
Pod tým drevom krvou zatečeným, skrúšene sa k Tebe, Bože, modlím:
Nedaj, Bože, nedaj mi zabudnúť, na tento deň, na túto strašnú smrť,

aká bola potupná a ťažká, aká veľká bola Tvoja láska.

Zotmelo sa hore na Golgote, pod krížom tam stojím osamote.
Prischnutá krv lepí sa na dlane, prečo si ju vylial, Kriste Pane?

Prečo bolo treba toľko …More
Vysoko kríž na Golgote stojí, na kolená padám v jeho tôni.
Pod tým drevom krvou zatečeným, skrúšene sa k Tebe, Bože, modlím:
Nedaj, Bože, nedaj mi zabudnúť, na tento deň, na túto strašnú smrť,

aká bola potupná a ťažká, aká veľká bola Tvoja láska.

Zotmelo sa hore na Golgote, pod krížom tam stojím osamote.
Prischnutá krv lepí sa na dlane, prečo si ju vylial, Kriste Pane?

Prečo bolo treba toľko trpieť? Akú kliatbu uvalil na nás hriech?
Aká bola naša vina ťažká! Aká veľká bola Tvoja láska!

Na hanebnú večnej smrti slávu, vyhasili sme Života žiaru.

Tvoja láska mocnejšia ako smrť, nemôže dať tento život zhasnúť!
Tu pri hrobe, cez kamenný závor, volám s dušou ranenou, krvavou:

Povstaň, Kriste, otvor všetky hroby! Na Golgote počuj moje prosby!

Keď sa život zjaví na Golgote, v celej svojej kráse a čistote,
rozplynie sa smrť ako temná noc, ranné lúče pozdravia Veľkú Noc.

Daj mi, Bože, uveriť v ten zázrak, že i vo mne dozrie taká láska,

rozplynie sa starej smrti temno, v jedno krásne veľkonočné rán
Johanka2
Mates5485 likes this.
pehol likes this.
samovrah moze skoncit v ocistci? to sa mi nechce verit.
Žijem s presvedčením že človek bude po smrti súdený podľa lásky akú mal na svete, ale ak sa niekto dostal do ťažkej depresie alebo neriešiteľnej situácie a siahol si na život, myslím že zväčša príde do očistca. Poznal som u nás viacero samovrahov spomedzi známych a kamarátov, kolegov či susedov, niektorí boli katolíci. Ich nečakaná smrť ma zaskočila, nikdy som sa s tým nevyrovnal... Verím a …More
Žijem s presvedčením že človek bude po smrti súdený podľa lásky akú mal na svete, ale ak sa niekto dostal do ťažkej depresie alebo neriešiteľnej situácie a siahol si na život, myslím že zväčša príde do očistca. Poznal som u nás viacero samovrahov spomedzi známych a kamarátov, kolegov či susedov, niektorí boli katolíci. Ich nečakaná smrť ma zaskočila, nikdy som sa s tým nevyrovnal... Verím a dúfam, že snáď ich Pán zachránil od zatratenia, ako aj mnohých iných čo odišli bez viery a pokánia. Uvidíme, zatiaľ nám ostáva modlitba a obeta... Zdalo sa mi že títo ľudia mali v sebe viac lásky alebo túžby po nej, než bežní ľudia ktorých denne stretám na ulici. Vo všeobecnosti, viac lásky majú starí ľudia, myslím že najmenej lásky majú v srdci mladí, čo sa prejavuje ľahostajným chladom alebo aj agresívnou nenávisťou. Samozrejme neplatí to vždy. Alebo prečo je bezdomovec pokornejší, než človek vzdelaný a zabezpečený? Toto sú veci ktoré rozhodujú, keď sa nakoniec ocitneme pred Pravdou a Láskou... Očistec nie je sranda ktorú si symbolicky odbijeme, je to najhoršia nočná mora, bolestné výčitky svedomia a nemožnosť nič napraviť.
Kallistratos likes this.
Srdce vždy zvítězí na zákonem. A možná nás překvapí, kolik sebevrahů mělo milující srdce a bolestný osud. Kdo je chce soudit, ať se za ně modlí. A toto www.cesky-jazyk.cz/…/marycka-magdono… - toto zdaleka neplatí - při hřbitovní zdi, opuštěn hrob... Možná se někteří společenští soudci budou divit, jak bude některý oslaven před Bohem a jiný "společenský vzor" naopak potupen.
@Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu
@Kallistratos

vidim, ze vam ten ekumenizmus riadne prevrati Slovo Bozie.
To nie je vec ekumenizmu, ale Ducha Kristovho. Ten kto stretol Ježiša, bude potom každého človeka porovnávať s Ním...
Je neobyčajne trýznivé vidieť tento rozdiel, lebo človek bez lásky je nevýslovne odporný tvor, mnohokrát odpornejší než fyzická nečistota a škaredosť.
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu aj caputova je plna lasky a preto by bez problemu dala dieta (za 60 000 euro) milujucim homosexualom.
kde si stretol krista? v markete, ci?
Mates5485 likes this.
Nemusím sa takým zdať, ale je to fakt, a keby sa to nestalo, ešte stále som ateista. Nikto by ma nikdy neobrátil, lebo mňa vždy zaujímali iné veci, len nie náboženstvo.
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu

Ajajajajajaj

Som nevedel,ale už som dávnejšie pochopil,len som chcel mať potvrdené,že ty budeš kokso aj s tými komentármi a presne ten obrázok mal on.
Nemohol si sa ma opýtať? Netajil som to, reku každému je to jasné. Ozaj a kde je Alica, tá tradicionalistka. Alebo mike084 a Českoslo. Vari len nepomreli.
Mates5485
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu

Bud nastáva očista a mažú administrátori nicky čo je menšia pravdepodobnosť a po druhe skôr sami odišli lebo nebudú tu nasávať new age a nwo čo mnohí tu vkladajú falošne veci
v tom pripade sa vsetci stretneme v nebi. aj svati, aj niktosi!
Mates5485
Judaš iškariotsky je v pekle neverím,že bol zachránení po zapredaní sa kvôli peniazom,zrade a samozrejme samovražde určite nevošiel ani do očistca,ale rovno do pekla.
Z úcty k pravdě je třeba opravdu uvádět Barbarine celý text co jsem uvedl. Můj komentář byl tento níže. Zajímá-li tě osud apoštola Jidáše, tak mne nikoli, poroučím to zcela do rukou našeho Pána, stejně jako věci jiné....
Kallistratos
včera
Srdce vždy zvítězí na zákonem. A možná nás překvapí, kolik sebevrahů mělo milující srdce a bolestný osud. Kdo je chce soudit, ať se za ně modlí. A toto www.…More
Z úcty k pravdě je třeba opravdu uvádět Barbarine celý text co jsem uvedl. Můj komentář byl tento níže. Zajímá-li tě osud apoštola Jidáše, tak mne nikoli, poroučím to zcela do rukou našeho Pána, stejně jako věci jiné....
Kallistratos
včera
Srdce vždy zvítězí na zákonem. A možná nás překvapí, kolik sebevrahů mělo milující srdce a bolestný osud. Kdo je chce soudit, ať se za ně modlí. A toto www.cesky-jazyk.cz/%e2%80%a6/marycka-magdono… - toto zdaleka neplatí - při hřbitovní zdi, opuštěn hrob... Možná se někteří společenští soudci budou divit, jak bude některý oslaven před Bohem a jiný "společenský vzor" naopak potupen.
>>>>>>>>>>>>>>>
Barbarin
před 10 hodinami
Kallistratos
před 6 hodinami

Srdce vždy zvítězí na zákonem. A možná nás překvapí, kolik sebevrahů mělo milující srdce a bolestný osud.
Třeba apoštol Jidáš?