Language Contact
Please type your posting here

Brožúrka je práve o tom,
aby sme zostali verní kreťania a nedali sa zviesť...
*****
Imprimatur ABU Košice; á 2 Eur.