Clicks3K

Czas Górnośląski. Forum myśli politycznej i społecznej. Nr 9, wrzesień 2000

sowa-frankfurt
Wydawca: Instytut Regionalny. Katowice, 3-go Maja 36. Prezes: Jerzy Poloczek. Współpracownicy: Zbigniew Religa, Jarosław Sellin.