Ngôn ngữ

Lượt xem
25
Francis mời mọi người "nói một cách cởi mở và dũng cảm"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsCceohxaepi