언어
댓글 쓰기…
olinka
Pane,
prosíme ťa za duše trpiace v očistci,
aby pre naše modlitby
a obete mohli naši drahí zosnulí
čím skôr uvidieť tvoju tvár v nebi.

Pane, chráň nás od náhlej

a nečakanej smrti a daj,

aby sme boli vždy

pripravení predstúpiť pred teba.

Dušiam v očistci

je Panna Mária matkou milosrdenstva.

Keď tam zaznie jej meno,

je to pre duše veľká radosť.

Veď ona, ktorá bola vzatá do neba,

vyprosuje vyslobodenie pre duše v očistci.
olinka
Blíž k Tebe Bože môj,....
Prach sme a na prach sa obrátime,.....
Bože,buď milostivý naším zosnulým!!!www.youtube.com/watch