언어

클릭 수
549
Čím dosiahneme spásu?

alica111
Večnú spásu dosiahneme nasledujúcim spôsobom: 1. Musíme sa usilovať Boha poznať skrze to, že veríme pravdy od neho nám zjavené. Kristus Pán hovorí: ≪Ale to je život večný, aby poznali teba, samého… 더보기

댓글 쓰기…
alica111 이(가) 이 게시물을 Marián Kuffa: Zastavme zlo z Istanbulu 에 언급했습니다.
alica111
Pozemské statky sú tu len na to, aby nám k dosiahnutiu večnej spásy nápomocné boli. Celé stvorenie je rebrík, a každý tvor schodík na ňom, aby sme sa k Bohu dostali. (Weninger). Ako v dielni maliarovej všetky predmety, ako štetec, farby, olej, konečne slúžia len k vyhotoveniu obrazu, tak všetky pozemské veci slúžia len k tomu, aby nás v dosiahnutí večnej spásy podporovali. (Deharbe) Komu sa teda … 더보기
2 명 더 보기