Language
300 × 168

Čím dosiahneme spásu?

Večnú spásu dosiahneme nasledujúcim spôsobom: 1. Musíme sa usilovať Boha poznať skrze to, že veríme pravdy od neho nám zjavené. Kristus Pán hovorí: ≪Ale to je život večný, aby poznali teba, samého… More
Write a comment …
alica111 mentioned this post in Marián Kuffa: Zastavme zlo z Istanbulu.
alica111
Pozemské statky sú tu len na to, aby nám k dosiahnutiu večnej spásy nápomocné boli. Celé stvorenie je rebrík, a každý tvor schodík na ňom, aby sme sa k Bohu dostali. (Weninger). Ako v dielni maliarovej všetky predmety, ako štetec, farby, olej, konečne slúžia len k vyhotoveniu obrazu, tak všetky pozemské veci slúžia len k tomu, aby nás v dosiahnutí večnej spásy podporovali. (Deharbe) Komu sa teda … More
View 2 more likes.