Pozretia838

Môže Cirkev podpísať, že Boh nechce, aby každý uveril v Ježiša Krista?

Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho …Viac
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho múdrosti, aby existovali na zemi rôzne náboženstvá a pluralizmus (vo viere).”

Táto veta vyvolala vášnivú debatu do akej miery je vôbec v súlade s Ježišovým príkazom, ktoré adresoval apoštolom, ísť do celého sveta, evanjelizovať národy a krstiť ich v mene Ježiša Krista.

Celé dejiny sú poznačené martýrmi, ktorí za vieru a evanjelizáciu zomierali, pretože za Božiu vôľu považovali to, že Boh chce, aby všetci uverili v Krista a boli spasení. Najnovšie prehlásenie pápeža a veľkého imáma vytvára priestor pre úvahy či sa v porovnaní s Novým zákon zmenila v 21. storočí Božia vôľa oproti minulosti.

Ak je jeho vôľou, aby existoval náboženský pluralizmus, potom evanjelizácia katolíckej Cirkvi vo svete môže byť interpretovaná ako aktivita proti Božej vôli. V praktickom význame toto prehlásenie hovorí, že je Božou vôľou, aby existovali národy, ktoré nepoznajú a neprijmú Ježiša Krista, ktorý je jediným Božím Synom a prišiel na svet, aby zomrel za mnohých.

Bol to práve pápež Benedikt XVI, ktorý zmenil v liturgii pri obetovaní slovo “za všetkých” na slovo “za mnohých.” Táto zmena je teologicky správna v kontexte toho, kým je adoptívny syn. Je to pokrstený veriaci. Človek sa nestáva adoptívnym Božím Synom na základe toho, že je človekom z mäsa a kostí, ale preto, že prijal krst. Môže teda katolícka Cirkev prehlásiť, že Boh nechce, aby sa niekto stal jeho adoptívnym Synom a neprijal krst lebo to nie je jeho Božím plánom?

Petícia: Kardinál Müller vydal vyhlásenie v ktorom sa deklaruje pravda kresťansko-katolíckej Viery

Biskup Athanasius Schneider v tejto súvislosti vydal stanovisko proti relativizácii kresťanstva a jeho rovnakého kladenia na úroveň akéhokoľvek iného náboženstva. “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,” povedal Schneider. Podľa Schneidera by iný prístup bol v rozpore so samotným evanjeliom, kde evanjelista Ján hovorí o Ježišovi ako “ceste.” Nový zákon hovorí o tom, že sa stávame krstom adoptívnymi synmi Boha. Ježiš o sebe hovorí “Ja som cesta, Pravda a život.” Tvrdenie, že v Božom pláne je, aby ľudia neprijali Krista, aby mohol existovať náboženský pluralizmus sa podľa Schneider dostávame do možného rozporu aj s evanjeliom podľa Jána: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: “Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?” Ježiš odpovedal: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch » (Jn 3, 3-7).

Biskup Schneider vo svojom prehlásení povedal, že kresťanstvo je jediné Bohom chcené náboženstvo a nemožno ho dávať na jednu úroveň s nekresťanskými náboženstvami a zároveň prirovnal tento zverejnený dokument k duchovnej “migračnej a klimatickej kríze” ohrozujúcej spásu množstva duší. Poslaním Cirkvi v tomto čase je podľa neho presný opak.

“Najakútnejším poslaním, ktoré stojí pred Cirkvou je reagovať na zmenu duchovnej klímy a duchovnej migrácie, teda zmeny klímy, kedy sa z veriacich v Ježiša Krista stávajú neveriaci. Ide o zmenu klímy odmietania kráľovstva Krista a treba, aby ľudia migrovali naopak z duchovného otroctva nepoznania Boha k tomu, že sa stanú Božími synmi, teda od života v hriechu do života v milosti posväcujúcej. Toto sú migranti, o ktorých sa treba bezodkladne postarať.”

Tomáš Dominik
alianciazanedelu.sk/archiv/3129
Peter(skala) sa to páči.
b8111
Dvěma pánům nelze sloužit...
www.youtube.com/watch
ľubica
ľubica
nielen pre nechápavých z NOM sektoru alias NOVUS ORDO : tymian, peter(skala), FRANTISEK69 a ostatní čo sa čudujú Kardinálovi Müllerovi
---------------------------------------------------------------------------
Tomáš Dominik 12. februára 2019
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíck…Viac
nielen pre nechápavých z NOM sektoru alias NOVUS ORDO : tymian, peter(skala), FRANTISEK69 a ostatní čo sa čudujú Kardinálovi Müllerovi
---------------------------------------------------------------------------
Tomáš Dominik 12. februára 2019
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho múdrosti, aby existovali na zemi rôzne náboženstvá a pluralizmus (vo viere).”
Táto veta vyvolala vášnivú debatu do akej miery je vôbec v súlade s Ježišovým príkazom, ktoré adresoval apoštolom, ísť do celého sveta, evanjelizovať národy a krstiť ich v mene Ježiša Krista.
Celé dejiny sú poznačené martýrmi, ktorí za vieru a evanjelizáciu zomierali, pretože za Božiu vôľu považovali to, že Boh chce, aby všetci uverili v Krista a boli spasení. Najnovšie prehlásenie pápeža a veľkého imáma vytvára priestor pre úvahy či sa v porovnaní s Novým zákon zmenila v 21. storočí Božia vôľa oproti minulosti.
Ak je jeho vôľou, aby existoval náboženský pluralizmus, potom evanjelizácia katolíckej Cirkvi vo svete môže byť interpretovaná ako aktivita proti Božej vôli. V praktickom význame toto prehlásenie hovorí, že je Božou vôľou, aby existovali národy, ktoré nepoznajú a neprijmú Ježiša Krista, ktorý je jediným Božím Synom a prišiel na svet, aby zomrel za mnohých.
Bol to práve pápež Benedikt XVI, ktorý zmenil v liturgii pri obetovaní slovo “za všetkých” na slovo “za mnohých.” Táto zmena je teologicky správna v kontexte toho, kým je adoptívny syn. Je to pokrstený veriaci. Človek sa nestáva adoptívnym Božím Synom na základe toho, že je človekom z mäsa a kostí, ale preto, že prijal krst. Môže teda katolícka Cirkev prehlásiť, že Boh nechce, aby sa niekto stal jeho adoptívnym Synom a neprijal krst lebo to nie je jeho Božím plánom?
Biskup Athanasius Schneider v tejto súvislosti vydal stanovisko proti relativizácii kresťanstva a jeho rovnakého kladenia na úroveň akéhokoľvek iného náboženstva. “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,” povedal Schneider. Podľa Schneidera by iný prístup bol v rozpore so samotným evanjeliom, kde evanjelista Ján hovorí o Ježišovi ako “ceste.” Nový zákon hovorí o tom, že sa stávame krstom adoptívnymi synmi Boha. Ježiš o sebe hovorí “Ja som cesta, Pravda a život.” Tvrdenie, že v Božom pláne je, aby ľudia neprijali Krista, aby mohol existovať náboženský pluralizmus sa podľa Schneider dostávame do možného rozporu aj s evanjeliom podľa Jána: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: “Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?” Ježiš odpovedal: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch » (Jn 3, 3-7).
Biskup Schneider vo svojom prehlásení povedal, že kresťanstvo je jediné Bohom chcené náboženstvo a nemožno ho dávať na jednu úroveň s nekresťanskými náboženstvami a zároveň prirovnal tento zverejnený dokument k duchovnej “migračnej a klimatickej kríze” ohrozujúcej spásu množstva duší. Poslaním Cirkvi v tomto čase je podľa neho presný opak.
“Najakútnejším poslaním, ktoré stojí pred Cirkvou je reagovať na zmenu duchovnej klímy a duchovnej migrácie, teda zmeny klímy, kedy sa z veriacich v Ježiša Krista stávajú neveriaci. Ide o zmenu klímy odmietania kráľovstva Krista a treba, aby ľudia migrovali naopak z duchovného otroctva nepoznania Boha k tomu, že sa stanú Božími synmi, teda od života v hriechu do života v milosti posväcujúcej. Toto sú migranti, o ktorých sa treba bezodkladne postarať.”
Lubka a Ty vari vieš, čo vlastne podpisuješ?

Mohla by si vysvetliť polopate, že ked podpišeeme peticiu, tak aký to má mať zmysel?
ľubica
MANIFEST VIERY kardinála Müllera a petícia
1/skala ty nevies slovensky?
2/skala aky to ma zmysel ked si podpisal peticiu za oslobodenie Asie Biby?
no a začni konečne používaž ten VYRASTOK NA KRKU !!!
zrejme mi nerozumieš, tak budem konkretnejší:
Zmysel peticie pre Asia Bibi mal byť ten, aby ju jednak prepustili z väzenia a napokon aj ukončili prípad tak, aby aspon mohla výjsť zo štatu Pakistan ak už by nemohla zostať v ramci Pakistanu sa slobodne pohybovať. Peticiou sa dosiahlo aspon to, že ju oslobodili a nakoniec aj mohla odísť z Pakistanu. Otazne je, že ak by sa zdržiavala v Pakistane, …Viac
zrejme mi nerozumieš, tak budem konkretnejší:
Zmysel peticie pre Asia Bibi mal byť ten, aby ju jednak prepustili z väzenia a napokon aj ukončili prípad tak, aby aspon mohla výjsť zo štatu Pakistan ak už by nemohla zostať v ramci Pakistanu sa slobodne pohybovať. Peticiou sa dosiahlo aspon to, že ju oslobodili a nakoniec aj mohla odísť z Pakistanu. Otazne je, že ak by sa zdržiavala v Pakistane, či by sa mohla slobodne prechadzať po ulici.

Podstatne je to, že vdaka velkemu množstu záujmu ľudí z rôznych krajin sveta (vyjadreného aj peticiou) bola oslobodená a napokon aj pustená zo štatu pakistan

a teraz ma zaujima, čo chcu dosiahnuť Peticiou Lifesite, čo sa týka Mulera?!

Skus napisať konkretnejšie
ľubica
výstižný obrázok!!! no sektor NOM alebo tí ktorí sa zastávajú Novus Ordo to nepochopí, preto sa tak tupo pýta... že co to ten kardinál Múller chce....vid komentáre: peter(skala), tymián, FRANTISEK69 tu: Preposielam dôležitú správu. Kardinál Müller vydal vyhlásenie v ktorom sa deklaruje pravda kresťans…
Mates5485 sa to páči.
ľubica a 3 ďalším užívateľom sa to páči.
ľubica sa to páči.
Legio Patria Nostra sa to páči.
OAMDG1 sa to páči.