Jedno z najbardziej niewiarygodnych nawróceń od czasów Św. Pawła za sprawą przyjaciela oraz Cudowne…

Nawrócenie Żydowskiego bankiera To być może najbardziej dramatyczne nawrócenie od czasów św. Pawła. 20 stycznia 1842 r. bogaty bankier Alfons Ratisbonne, Żyd, który z pogardą odnosił się do wiary …
Posoborowe absurdy
Piękne nawrócenie. Kościół Katolicki, a w szczególności na Mszy Trydenckiej w Bractwie Piusa X nigdy nie modlitwy O NAWRÓCENIE WIAROŁOMNYCH ŻYDÓW. Modlitwę tę usunął po SW II papież Jan XIII, a JP II, Franciszek nakazali nie nawracać żydów.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Posoborowe ... pokaz dokument w którym Jan Paweł II , nakazuje aby nie nawracać żydów. O tym że Bergoglio zabrania nawracać to wiem , ale ja jego nie słucham.