15:24
FSSPX - Kto nie żyje w łasce, ten marnuje życie - KS. Szydłowski Kto nie żyje w łasce, ten marnuje życieMore
FSSPX - Kto nie żyje w łasce, ten marnuje życie - KS. Szydłowski
Kto nie żyje w łasce, ten marnuje życie