Św. Jan Paweł II chciał oprzeć polską niepodległość o imperatyw zmartwychwstania, a nie o jakąś mglistą transformację. Pragnął, aby rezurekcyjne przeżycie było udziałem całego narodu opierającego niepodległość o skałę Dekalogu – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.
coliber

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Mamy być narodem zmartwychwstałym, a nie zresetowanym. To …

Św. Jan Paweł II chciał oprzeć polską niepodległość o imperatyw zmartwychwstania, a nie o jakąś mglistą transformację. Pragnął, aby rezurekcyjne …
Elkam
@V.R.S. Po dwóch tysiącleciach obcości i wrogości jako katolicy i żydzi mamy święty obowiązek stworzyć prawdziwą kulturę wzajemnego szacunku i troski (…)”

------------------------------------------------------
WSPOMNIENIA CHMIELNICZAN

Co sądzi pani o Żydach?

– Według mnie Żydzi to dobrzy ludzie. Ani ja, ani cała moja rodzina nie doznała od nich żadnej krzywdy.
W jakich okolicznościach …More
@V.R.S. Po dwóch tysiącleciach obcości i wrogości jako katolicy i żydzi mamy święty obowiązek stworzyć prawdziwą kulturę wzajemnego szacunku i troski (…)”

------------------------------------------------------
WSPOMNIENIA CHMIELNICZAN

Co sądzi pani o Żydach?

– Według mnie Żydzi to dobrzy ludzie. Ani ja, ani cała moja rodzina nie doznała od nich żadnej krzywdy.
W jakich okolicznościach poznała Pani Żydów?
– Rodziny żydowskie były naszymi sąsiadami. Najbardziej i najlepiej wspominam rodzinę Rubinów, w której było siedmioro dzieci, cztery córki – Fajgiele, Itele, Gnendele, Frejda i trzech synów – Kopka, Abe i Zryl.
Jakie były stosunki panujące w tej rodzinie?
– Pamiętam, że Rubinowie byli zgodną rodziną. Nigdy się nie kłócili, nie przeklinali. Dzieci zawsze z szacunkiem odnosiły się do swych rodziców. Ich matka, dostojna starsza pani, często spacerowała wokół domu owinięta pięknym szalem.
Wiem, że dzieci polskie chodziły do szkoły razem z dziećmi żydowskimi. Zastanawiam się, czy spotykały się również w wolnym czasie?
– Oczywiście, często bawiliśmy się razem. Miło wspominam wspólne kąpiele w stawach, które należały do Rubinów i znajdowały się niedaleko mojego domu. Schodziły się tam zresztą dzieci z całego miasta. Jeśli chcieliśmy komuś dokuczyć, to braliśmy pokrzywy i biliśmy ich po plecach lub na ubraniach, które leżały na brzegu, robiliśmy węzły i moczyliśmy je w wodzie. Kiedyś nawet jedna żydowska dziewczynka naskarżyła na mnie swojej mamie. Bałam się, ale kobieta powiedział tylko, że to nieładnie tak postępować i przyznam, że było mi wtedy wstyd.
Czy była pani kiedykolwiek w żydowskim domu?
– Często w niedziele po mszy, kiedy szłam z moim ojcem na łąkę, Rubinowie zapraszali nas do siebie. Mieli zawsze dużo jedzenia, które pozostawało po szabasie i chętnie nas częstowali. Również inni sąsiedzi, tj. rodzina Morowiczów, którzy przybyli do Chmielnika z Łodzi, często dawała nam gęsinę. Pamiętam jeszcze innych – Lejzerów, ale ci byli wyjątkowo nieprzyjemnymi ludźmi. Ale z czasem nauczyliśmy się z nimi żyć. Stary Lejzer często chodził po swojej łące, gdzie zazwyczaj pasłam gęsi. Wydaje mi się, że zauważył, że w niektórych miejscach jest wygrzebane przez gęsi. Nigdy jednak mnie nie złapał. Chodził zawsze w okularach ze złotymi oprawami, od których odbijało się słońce tak, że z daleka widziałam, że się zbliża i uciekałam.
Elkam
@V.R.S. Dlatego JE F. Macharski z kolegami jeszcze przed Magdalenką jeździli do Genewy układać się z żydami?
----------------------------------------------------------------

To co w pamięci zostało
WSPOMNIENIA CHMIELNICZAN

swietokrzyskisztetl.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=157&sub=6&subsub=139
V.R.S.
"Św. Jan Paweł II chciał oprzeć polską niepodległość o imperatyw zmartwychwstania, a nie o jakąś mglistą transformację"
---

Dlatego JE F. Macharski z kolegami jeszcze przed Magdalenką jeździli do Genewy układać się z żydami?
Elkam
@V.R.S
"Św. Jan Paweł II chciał oprzeć polską niepodległość o imperatyw zmartwychwstania, a nie o jakąś mglistą transformację"

JE F. Macharski z kolegami jeszcze przed Magdalenką jeździli do Genewy układać się z żydami?
--------------------------------------------

A co ma piernik do wiatraka ?

cdim.pl/1986-07-22-pierwsze-spotkanie-w-genewie,398
trio plus
Sorki Elkam ale to co dałeś śmierdzi na odległość. Poczytaj może coś ci wpadnie ciekawego do głowy😁bibula.com/?p=102204 Poza tym zgadnij jaki wielki ród pochodzi z Genewy.More
Sorki Elkam ale to co dałeś śmierdzi na odległość. Poczytaj może coś ci wpadnie ciekawego do głowy😁bibula.com/?p=102204 Poza tym zgadnij jaki wielki ród pochodzi z Genewy.
V.R.S.
Wiatrak mielił i mielił na kolejnych przyjaznych spotkaniach i do września 1990 zdołano upiec taki oto pierniczek:

Na początku września w Pradze (czeskiej) odbyła się wspólna konferencja z udziałem przedstawicieli Watykanu i środowisk żydowskich. Chodziło o otwierające się w wyniku “transformacji” ustrojowych nowe terytoria dialogu. Rabin Tanenbaum z AJC z troską opowiadał że duchowieństwo zza …More
Wiatrak mielił i mielił na kolejnych przyjaznych spotkaniach i do września 1990 zdołano upiec taki oto pierniczek:

Na początku września w Pradze (czeskiej) odbyła się wspólna konferencja z udziałem przedstawicieli Watykanu i środowisk żydowskich. Chodziło o otwierające się w wyniku “transformacji” ustrojowych nowe terytoria dialogu. Rabin Tanenbaum z AJC z troską opowiadał że duchowieństwo zza żelaznej kurtyny “nie ma świadomości głębokich źródeł antysemityzmu w chrześcijańskiej tradycji” (jta.org/…aders-to-meet-in-prague-for-talks-on-anti-semitism), co należało zmienić. Na konferencję zaproszono sześćdziesięciu przedstawicieli środowisk kościelnych i żydowskich, w tym przedstawicieli z Polski i innych krajów. Obok przedstawicieli Watykanu – abp Edwarda Cassidy, bp Pierre’a Dupreya i bp. Fumagallego z Sekretariatu do spraw stosunków z żydami, zapowiedziano silną delegację z USA – w tym abp Keelera z Baltimore oraz przedstawiciela amerykańskiego Episkopatu do spraw relacji z judaizmem. Stronę żydowską reprezentowali przedstawiciele różnych środowisk, w tym m.in. B’nai B’rith International, Światowego Kongresu Żydów czy Rady Synagogalnej Ameryki. Owocem konferencji w Pradze była Wspólna Deklaracja o Antysemityzmie (vatican.va/…/rc_pc_chrstuni_doc_19900906_antisemitismo_en.html). Wskazano w niej m.in.:

“Dyskusja doprowadziła do wniosku że pewne tradycje katolickiej myśli, nauczania, głoszenia słowa i praktyki w okresie ojców Kościoła i średniowieczu przyczyniły się do powstania antysemityzmu w społeczeństwie zachodnim. We współczesności wielu katolików nie było wystarczająco czujnych by reagować przeciw objawom antysemityzmu. Katoliccy delegaci potępili antysemityzm (…) jako grzech przeciw Bogu i ludzkości (…) Konferencja uznała monumentalną rolę deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate oraz późniejszych wysiłków papieży i urzędników kościelnych w celu doprowadzenia do zasadniczego polepszenia stosunków katolicko-żydowskich. Nostra Aetate stworzyła nowego ducha tych stosunków. Papież Jan Paweł II wyraził owego nowego ducha podczas audiencji dla przywódców żydowskich 15 lutego 1985 roku (…) Powtarzając uznanie przez papieża tworzenia się owego nowego ducha, delegaci wezwali do pogłębiania owego ducha w stosunkach katolicko-żydowskich (…) aby zastąpić przeszłego ducha podejrzeń, uraz i nieufności. (…) Ów nowy duch ujawni się również w pracy jaką obie wspólnoty religijne mogą razem wykonać aby odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego świata. Chodzi o potrzebę ustanowienia praw, wolności i godności człowieka, wszędzie tam gdzie ich brak lub są zagrożone oraz o odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem. (…) Na przykład w USA stała struktura zaangażowana w dialog katolicko-żydowski niedawno wydała wspólny dokument o nauczaniu wartości moralnych w edukacji publicznej. Ponadto, tamtejszy Kościół katolicki skutecznie działa na rzecz nauczania judaizmu w swoich seminariach, podręcznikach szkolnych i materiałach edukacyjnych w sposób pozytywny i obiektywny, skrupulatnie eliminujący wszystko co sprzeciwiałoby się duchowi Soboru Watykańskiego II (…)

Poza badaniem dziejów antysemityzmu niniejsze zebranie poświęciło szczególną uwagę ostatnim manifestacjom antysemityzmu zwłaszcza w Europie Wschodniej i Środowej. Podkreśliło potrzebę szerzenia osiągnięć Nostra Aetate i minionego dialogu katolicko-żydowskiego w tych krajach, w których nowe polityczne postępy stworzyły możliwość współpracy.

Uznając wagę rozszerzenia obowiązywania nauczania Nostra Aetate, zebranie zauważyło z zadowoleniem (…) rozpowszechnienie przez polskie władze kościelne oficjalnych dokumentów dotyczących relacji katolicko-żydowskich w ich rodzimym języku. Podkreślono że muszą zostać podjęte systematyczne wysiłki aby wykorzenić źródła religijnego antysemityzmu, gdziekolwiek się pojawiają, poprzez publikację tekstów, szkolenie księży, liturgię oraz udział katolickich mediów. Komitet dialogujący ma nadzieję że nowy Katechizm Kościoła powszechnego będący w przygotowaniu może służyć jako skuteczne narzędzie do tego celu. W związku ze szczególnymi problemami antysemityzmu we wschodniej i środkowej Europie, komitet zarekomendował co następuje:

1. Przetłumaczenie na języki narodowe oraz szerokie rozpowszechnienie wszystkich właściwych dokumentów kościelnych dotyczących relacji z judaizmem (…)
2.Włączenie nauczania tych dokumentów do programu nauczania w seminariach teologicznych aby wyeliminować wszelkie pozostałości “nauczania pogardy” oraz ustanowienie specjalnych kursów na ten sam temat w seminariach dla księży, którzy nie otrzymali takiego teologicznego szkolenia.
3. Monitoring wszystkich trendów i wydarzeń, które grożą wzrostem antysemityzmu w celu właściwego zwalczania takiego rozwoju wypadków.
4. Nieustające działania nakierowane na zapewnienie wolności kultu i edukacji religijnej wszystkich obywateli (chrześcijan, żydów i innych).
5. Aktywne wsparcie ogólnego prawodawstwa przeciw dyskrymunacji z powodu rasy lub religii, włączając w to antysemityzm (…) promowanie działań prawodawczych ograniczających wolność zrzeszania się organizacji rasistowskich.
6. Wsparcie ogólnych programów edukacyjnych, które będą przewidywać:

1) Włączenie do programów szkolnych wiedzy i szacunku do różnych cywilizacji, kultur i religii (…)

2) Szczególne przywiązywanie uwagi w edukacji do problemu rasistowskich, narodowych i religijnych uprzedzeń i nienawiści. Powinno to obejmować nauczanie historii klęsk jakie przyniosły takie uprzedzenia lub nienawiść.

3) Eliminacja z podręczników wszystkich treści zawierających uprzedzenia plemienne lub religijne oraz materiałów sprzyjających tworzeniu się napięć między grupami. (…)

Komisja Stolicy Apostolskiej do spraw stosunków religijnych z żydami oraz IJCC są gotowe wspierać tego typu wysiłki. (…)

Co do kwestii konwentu karmelitanek w Auschwitz zauważamy z zadowoleniem deklarację (…) kard. Willebrandsa z września 1989 roku (…) Z niecierpliwością czekamy na szybkie ukończenie nowego budynku, w którym klasztor karmelitański znajdzie swe naturalne miejsce i mamy nadzieję że wszelkie trudności zostaną pokonane. (…)

Po dwóch tysiącleciach obcości i wrogości jako katolicy i żydzi mamy święty obowiązek stworzyć prawdziwą kulturę wzajemnego szacunku i troski (…)”

26 września 1990 roku na audiencji generalnej Jan Paweł II zakomunikował Polakom na początek III RP: “Oto nasz czas pośrodku Europy na nowo się zaczyna. W tym nowym początku historii jest nasz udział i nasze miejsce. Jest tyle więzi dalekiej przeszłości – i tyle bliskich doświadczeń w historii tego stulecia. W tym stuleciu . . . W tym dramatycznym dwudziestym stuleciu, które zamyka drugie milenium po Chrystusie. Jest jeden jeszcze naród, jeden lud szczególny: lud Patriarchów, Mojżesza i Proroków, dziedzictwo wiary Abrahama. Kościół ma przed oczyma słowa Pawła Apostoła o jego potomkach“do których należy przybrane synostwo i chwała, przymierze i zakon, służba Boża i obietnice; ich przodkami są ci, z których pochodzi Chrystus wedle ciała” – słowa Soboru Watykańskiego II. Chrystus i apostołowie. I Ty sama, Dziewico-Matko, Córo Syjońska. Ten naród żył z nami przez pokolenia, ramię w ramię, na tej samej ziemi, która stała się jakby nową ojczyzną jego rozproszenia. Temu narodowi zadano straszliwą śmierć w milionach synów i córek. Naprzód napiętnowano ich szczególnym piętnem. Potem zepchnięto do getta w osobnych dzielnicach. Potem wywożono do komór gazowych zadając śmierć – tylko za to, że byli dziećmi tego narodu. Mordercy czynili to na naszej ziemi – może po to, aby ją zhańbić. Nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką śmierć ziemia staje się świętą relikwią. Lud, który żył z nami przez wiele pokoleń, pozostał z nami po tej straszliwej śmierci milionów swych synów i córek. Wspólnie czekamy Dnia Sądu i Zmartwychwstania.”

Ale o tym pan Kucharczyk polskim gojom nie napisze.
Izabela 1022
@Elkam to po co te kopie wklejasz? Kto ci każe?
trio plus
Elkam ale se podbijasz oglądalność. Ludziska mają koło setki, a ty już leciszw 450. Wchodzisz i wychodzisz. Płacą ci od oglądalności? 😘
Augustyn z Hippony
gosc ma kwarantanne, od urodzenia, wiec siedzi w sieci i kozysta z zycia. 🤪 🤪 🤪
Elkam
Starskiemu sie marzy ruski kukuruźnik co by mu pod kopułą jednokierunkowo"podlądy' ustawiał. 😂
starski
Trochę schizofreniczne te przekazy z RadioMaryja - jak można jednocześnie słuchać prof Kucharczyka i "reseciarza" Morawieckiego?
Longin Zerwimycka
Bo RM to już nie Radio Maryja tylko Radio Chanuka. A Don Tadeo tuli kasę od żydków i śmieje się z Was "katolycy"!
Izabela 1022
Postępowanie policjanta z Głogowa jest bandyckie i niedopuszczalne. I pisanie, że powinien otrzymać nagrodę, jest po prostu chore. Trzeba jednak zauważyć optymistyczną rzecz, że ludzie protestują przeciw durnym restrykcjom dowodząc tym, że nie są tępymi baranami.
starski
No jest chore, bo to chory człowiek pisał. "Optymistyczne" albo śmieszne, albo normalnie ludzkie było zdarzenie jakie widziałem wczoraj - wśród grupki osób w maskach na przejściu dla pieszych jednemu panu zakręciło się w nosie, szybko uchylił maskę, skichał się potężnie i założył z powrotem :) Nikt nie zwrócił nawet uwagi. Taka osoba na E i tym podobne sekciarstwo by pobiło.
Izabela 1022
Ogólnie ludzie nie zwracają uwagi i to jest też dobre.
Elkam
@Weronika..S vel @Izabela1022-

Dlaczego mnie zaczepiasz pod cudzym artykułem z określonym tematem ?
Modlisz się czasem o godność ? Wiesz co to ,gdy ktoś nie chce mieć z tobą kontaktu? Czy łazisz do Kościoła , tylko po to żeby sie upajać widokiem twarzy młodych księży ?...seniorko?
Izabela 1022
Dlaczego zaczepiam? Bo trzeba reagować, gdy ktoś wypisuje takie bzdury (albo wkleja kopie tych bzdur), że jakiś niezrównoważony policjant powinien otrzymać nagrodę za zło, które wyrządził. A godności Elkam to ty nie masz, skoro dajesz takie posty, których żaden normalny katolik by nie dał. I niech ci to wejdzie do głowy, że ja z tobą nie szukam kontaktu, bo w swoich komentarzach nie wymieniam …More
Dlaczego zaczepiam? Bo trzeba reagować, gdy ktoś wypisuje takie bzdury (albo wkleja kopie tych bzdur), że jakiś niezrównoważony policjant powinien otrzymać nagrodę za zło, które wyrządził. A godności Elkam to ty nie masz, skoro dajesz takie posty, których żaden normalny katolik by nie dał. I niech ci to wejdzie do głowy, że ja z tobą nie szukam kontaktu, bo w swoich komentarzach nie wymieniam nicka Elkam. I przestań się fascynować w końcu tą urojoną epidemią, dobrze ci radzę.
Longin Zerwimycka
Ten @Elkam to jednak bezczelne ścierwo!
Augustyn z Hippony
Ludzie, zasotosujcie wzgledem elkama wyprobowane metody pejsbooka. Zamilczenie. Przestncie wchodzic, komentkwac go, dyskutowac z nim... gosc wsiaknie jak g..no w trawe.
Elkam
50% ruskich onuc głosujacych na Trzaskowskiego ? Gdzie tu RESET ?