Otčenáš
Učedníci Pána Ježíše Krista se antikristu Bergogliovi nevzdávají. Kristus je Pravda a Pravda je mnohem silnější, než antikristovy lži.
Kristus je Vítěz.