szuirad1
1596

Św Jan Gabriel Perboyre 11 września

Pan Jezus powiedział, iż przyszedł na ziemię, aby rozpalić ogień, który wszystko zajmuje – ogień miłości Swojej, która zbawia dusze. Dowodem prawdziwości tych słów są ci słudzy Jego, którzy okazali gotowość podjęcia trudów dla szerzenia chwały Jego imienia, którzy nie bali się wyruszyć w odległe, nieprzyjazne i niebezpieczne kraje – za największą nagrodę mając to, że mogą cierpieć, a nawet ponieść śmierć dla miłości Pana Jezusa Chrystusa. Taki był francuski misjonarz Jan Gabriel Perboyre, który głosił Ewangelię i poniósł śmierć męczeńską w Chinach rządzonych przez dynastię Qing.

Święty przyszedł na świat w miejscowości Le Puech jako najstarszy syn rodziny prowadzącej gospodarstwo rolno-hodowlane. Ojciec pokładał w nim nadzieje i przyuczał go do obowiązków przyszłego gospodarza. W wieku ośmiu lat został posłany do szkoły w Montgesty, lecz naukę pobierał jedynie w okresie zimowym, kiedy był zwolniony od obowiązków gospodarskich. W jego domu panował duch katolicki, modlono się wspólnie, czytano Pismo Święte i inne lektury duchowe. Chętnie powtarzał on nauki zapamiętane podczas katechizacji albo zasłyszane na kazaniu. Ojciec mawiał do niego – choć raczej żartem – że powinien być posłany do seminarium, na wsi zaś podziwiano jego pobożność i zdolności.

Powołanie chłopca... Jan Gabriel Perboyre
szuirad1
Św męczennicy Prot i Hiacynt 11 września .:ILG:. - Czytelnia: 11 września - Święci Prot i Hiacynt