Savonarola: Nadcházející obnova Církve (1494)

Ps: Veľa ľudí prekrúca pravdu a sa nechce obrátiť a ešte sa tomu pyšne rúha, je mimo pravej Svätej RKC, nemá katolícku vieru a nechce zachovávať …
U.S.C.A.E.
ohlasujeme, vyslovujeme a ustanovujeme, že od Boha je zjavené učenie, podľa ktorého blahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, nedotknute uchránená od všetkej poškvrny dedičnej viny; tak sa má od všetkých veriacich pevne a stále veriť. Preto, keby sa niektorí opovážili v srdci…More
ohlasujeme, vyslovujeme a ustanovujeme, že od Boha je zjavené učenie, podľa ktorého blahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, nedotknute uchránená od všetkej poškvrny dedičnej viny; tak sa má od všetkých veriacich pevne a stále veriť. Preto, keby sa niektorí opovážili v srdci inak cítiť, ako je to od nás rozsúdené, čo nech Boh odvráti, nech tí iste vedia, že tým sami na seba súd vyniesli, vieru utratili a od jednoty Cirkvi odpadli. Okrem toho, keby sa opovážili slovom, alebo písmom, alebo akýmkoľvek iným zovnútorným spôsobom vyjaviť to, čo v srdci cítia, skrze tento svoj skutok hneď upadajú pod pokuty právom ustanovené.“
----

Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie

možno sa čuduješ prečo to sem dávam ale táto časť platí o každej jednej Dogme keď už si ten papagáj 😊 myslím toto:

Preto, keby sa niektorí opovážili v srdci inak cítiť, ako je to od nás rozsúdené, čo nech Boh odvráti, nech tí iste vedia, že tým sami na seba súd vyniesli, vieru utratili a od jednoty Cirkvi odpadli. Okrem toho, keby sa opovážili slovom, alebo písmom, alebo akýmkoľvek iným zovnútorným spôsobom vyjaviť to, čo v srdci cítia, skrze tento svoj skutok hneď upadajú pod pokuty právom ustanovené.“
U.S.C.A.E.
počúval som piatkovú infovojnu ale to ma odrovnalo čo tam za bludy potil schizmatik že do polovice jedenásteho storočia povoľoval dokonca Pápež rozvody čo je klamstvo a že až štyri a že toto je pôvodná viera že izlovanosť a nemisie to je vlastne dobro lebo dnes by sa cez misie šírilo zlo a ako obhájil konkrétne cudzoložstvo to ma odpálilo že z bokovky sa počal veľmi múdry cisár čiže prípad ako …More
počúval som piatkovú infovojnu ale to ma odrovnalo čo tam za bludy potil schizmatik že do polovice jedenásteho storočia povoľoval dokonca Pápež rozvody čo je klamstvo a že až štyri a že toto je pôvodná viera že izlovanosť a nemisie to je vlastne dobro lebo dnes by sa cez misie šírilo zlo a ako obhájil konkrétne cudzoložstvo to ma odpálilo že z bokovky sa počal veľmi múdry cisár čiže prípad ako dávid a betsabe a to ma odrovnalo a taký detial že prvé dieťa s betsabe zomrelo za trest to samozrejme nespomenul

to je ti pôvodná viera a vernosť evanjeliu obhajovať cudzložstvo a ešte aj klamať ale jasne vidno že neporušiteľnosť v učení má iba RKC aj keby sám Pápež chcel niečo iné Evanjelium v čistote zachováva iba RKC
U.S.C.A.E.
anglikánsku schizmu nazval kráľovou reformou ale to sa dalo čakať