Clicks222
charisma

A „sensus fidei” az egyház életében” (2014)

Tartalom

Bevezetés

I. fejezet: A „sensus fidei” a Szentírásban és a Szenthagyományban

1. A Biblia tanítása


a) A hit mint válasz Isten Igéjére
b) A hit személyes és egyházi dimenziója
c) A hívők képessége az igazság felismerésére és a róla való tanúságtételre

2. A fogalom kialakulása és annak helye az egyház történetében

a) A patrisztika korában
b) A középkorban
c) A reformáció korában és utána
d) A 19. században
e) A 20. században

II. fejezet: A „sensus fidei fidelis” a hívek személyes életében

1. A „sensus fidei” mint hitérzék
2. A „sensus fidei” megnyilvánulása a hívek személyes életében

III. fejezet: A „sensus fidei fidelium” az egyház életében

1. A „sensus fidei” és az egyházi tanítás fejlődése és gyakorlata


a) A „sensus fidei” visszafelé és előre ható szempontja
b) A világiak közreműködése a „sensus fidelium”-ban

2. A „sensus fidei” és az Egyházi Tanítóhivatal

a) Az Egyházi Tanítóhivatal odafigyel a „sensus fidelium”-ra
b) Az Egyházi Tanítóhivatal táplálja, megkülönbözteti és megítéli a „sensus fidelium”-ot
c) Elfogadás

3. A „sensus fidei” és a teológia

a) A teológusok támaszkodnak a „sensus fidelium”-ra
b) A teológusok reflektálnak a „sensus fidelium”-ra

4. A „sensus fidei” ökumenikus szempontjai

IV. fejezet: Hogyan lehet megkülönböztetni a „sensus fidei” hiteles megnyilvánulásait

1. A „sensus fidei”-ben való hiteles részesedés feltételei


a) Részvétel az egyház életében
b) Isten igéjének figyelmes hallgatása
c) Nyitottság az értelemre
d) Ragaszkodás az Egyházi Tanítóhivatalhoz
e) Életszentség, alázat, szabadság, öröm
f) Az egyház javának keresése

2. Alkalmazások

a) A „sensus fidei” és a népi vallásosság
b) A „sensus fidei” és a közvélemény
c) A hívekkel való konzultáció módjai

Összefoglalás


Teljes cikk