Clicks558
Peter(skala)

Aktuálne júnové posolstvá - Luz de Mária

"Moji milovaní, had zla sa plazí po zemi a odtiaľ sa dostáva do myslí, do myšlienok ľudských tvorov, a tak sa mu darí prenikať do Cirkvi môjho Syna, až na vysoké pozície v hierarchii, v politike, v společenských záležitostiach, prostrednictvom príkazov ktoré nechává kolovať svetová Elita.
Táto elita si zachováva moc nad ľudstvom po všetkých stránkach, s jasne definovaným schématom v globálnom meradle:
pandemia nie je náhoda, rovnako ako mutácie alebo úmrtia, pretože plán na zníženie svetovej populácie je postupne uskutočňovaný ako nedeliteľná súčásť antikristovej stratégie."


Viac na: webnode.sk/l/aktualne-junove-posolstva-luz-de-maria/