Clicks1.1K
Edward7
3

Najnowsze dane dotyczące zdrowia publicznego dowodzą, że jest to „pandemia w pełni zaszczepionych”

Najnowsze oficjalne dane dotyczące zdrowia publicznego ze Szkocji nie tylko dowodzą, że świat jest w rzeczywistości w uścisku „pandemii w pełni zaszczepionych”, dane pokazują, że w pełni zaszczepieni są do pięciu razy bardziej narażeni na śmierć...
Public Health Scotland publikuje cotygodniowy raport zawierający statystyki dotyczące przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów według statusu szczepień, a ostatni raport został opublikowany w środę 22 listopada. Raport zawiera dane dotyczące liczby Covid-19 przypadków hospitalizacji i od 23 października 2021 do 19 listopada 2021, a liczba zgonów Covid-19 od 16 października 2021 do 12 listopada 2021 r. Oto, co ujawnił najnowszy raport ;

Covid-19 przypadki
Tabela 18 najnowszego „Raportu statystycznego dotyczącego Covid-19” pokazuje liczbę przypadków Covid-19 tygodniowo według stanu szczepień między 23 października a 19 listopada. Na opublikowanych danych stworzyliśmy następujący wykres.

Źródło – Strona 41

Dane te dowodzą, że większość przypadków Covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni dotyczyła populacji w pełni zaszczepionej.

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną liczbę zachorowań tygodniowo według stanu szczepień oraz przewidywaną liczbę przypadków tygodniowo do 17 grudnia 2021 r. w oparciu o aktualny trend. W obecnym stanie rzeczy było 28 711 przypadków Covid-19 wśród nieszczepionej populacji między 23 października a 19 listopada, przy czym prognozy pokazują, że liczba przypadków może wzrosnąć do łącznej liczby około 60 000 do 17 grudnia wśród nieszczepionych.

Ale jest znacznie więcej przypadków wśród zaszczepionej populacji, z 50 222 przypadkami odnotowanymi między 23 października a 19 listopada, a prognozy pokazują, że liczba przypadków może wzrosnąć do łącznej liczby około 105 000 do 17 grudnia (do nieszczepionych są zaliczani wszyscy do dwóch tygodni po szczepieniu).

Covid-19 Hospitalizacje
Tabela 19 najnowszego „Raportu statystycznego dotyczącego Covid-19” pokazuje liczbę hospitalizacji z (rzekomym) Covid-19 na tydzień według stanu szczepień między 23 października a 19 listopada. Na opublikowanych danych stworzyliśmy następujący wykres.

Źródło – Strona 47

Dane te dowodzą, że większość hospitalizacji z (rzekomym) Covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni dotyczyła populacji w pełni zaszczepionych.

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną liczbę hospitalizacji w tygodniu według stanu szczepień oraz przewidywaną liczbę hospitalizacji w tygodniu do 17 grudnia 2021 r. na podstawie aktualnego trendu. Między 23 października a 19 listopada było 559 hospitalizacji wśród niezaszczepionej populacji, a prognozy pokazują, że skumulowana łączna liczba hospitalizacji wśród niezaszczepionych może wzrosnąć do około 1000 do 17 grudnia. Ale sytuacja wygląda znacznie gorzej dla w pełni zaszczepionych. Wśród zaszczepionej populacji było 1564 hospitalizacji z powodu Covid-19 między 23 października a 19 listopada. Ale prognozy pokazują, że do 17 grudnia może to wzrosnąć do łącznej sumy około 3300.

Covid-19 zgony (rzekomo przypisane covid)
Tabela 20 najnowszego „Raportu statystycznego dotyczącego Covid-19” pokazuje liczbę zgonów zz Covid-19 na tydzień według stanu szczepień między 16 października a 12 listopada. Na opublikowanych danych stworzyliśmy następujący wykres.

Źródło – Strona 53

Dane te dowodzą, że większość zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni dotyczyła populacji w pełni zaszczepionej.

Powyższy wykres przedstawia skumulowaną liczbę zgonów tygodniowo według stanu szczepień oraz przewidywaną liczbę zgonów tygodniowo do 10 grudnia 2021 r. w oparciu o aktualny trend. W obecnym stanie rzeczy było tylko 54 zgonów (być może nie całe dwa tygodnie od szczepienia dopow.) Covid-19 wśród nieszczepionej populacji między 16 października a 12 listopada, a prognozy pokazują, że zgony mogą wzrosnąć do około 95 do 10 grudnia wśród nieszczepionych.
Ale jeśli jesteś w pełni zaszczepiony, twoje szanse na śmierć, jeśli jesteś zarażony Covid-19, wyglądają znacznie gorzej. Ponieważ wśród zaszczepionej populacji było 447 zgonów między 16 października a 12 listopada, a prognozy pokazują, że liczba zgonów może wzrosnąć do około 930 do 10 grudnia.

Przypadek Covid-19 / Hospitalizacja / Wskaźniki śmiertelności
Poniższy wykres przedstawia odsetek przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów według stanu szczepień zgodnie z najnowszym „Raportem statystycznym Covid-19” Public Health Scotland.

Z wykresu wynika, że populacja zaszczepiona stanowiła 64% przypadków i 74% hospitalizacji w okresie od 23 października do 19 listopada, podczas gdy populacja nieszczepiona stanowiła 36% przypadków i 26% hospitalizacji. Tymczasem między 16 października a 12 listopada zaszczepiona populacja odpowiadała za przerażające 89% zgonów z Covid-19, podczas gdy populacja nieszczepiona stanowiła zaledwie 11%.

Powyższy wykres również wyraźnie pokazuje coś dość dziwnego, biorąc pod uwagę, że wiemy, że zastrzyki Covid-19 nie mogą zapobiec zakażeniu ani przeniesieniu wirusa Covid-19 (zadaj sobie pytanie, jaki jest sens paszportów szczepionkowych, ponieważ z pewnością nie chodzi o „zatrzymanie rozprzestrzeniać się”) , ale przypuszcza się, że zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu nawet o 95%.

Ale gdyby tak było, to powinniśmy zauważyć, że odsetek hospitalizacji i zgonów przypisywanych zaszczepionej populacji jest znacznie mniejszy niż odsetek przypadków przypisywanych populacji zaszczepionej. Ale nie jesteśmy, co wymaga dalszych badań i oto, co odkryliśmy –

Powyższy wykres przedstawia wskaźnik przypadków hospitalizacji (liczba przypadków/liczba zgonów) , wskaźnik śmiertelności przypadków (liczba przypadków/liczba zgonów) oraz wskaźnik śmiertelności hospitalizacji (liczba hospitalizacji /liczba zgonów) według stanu szczepienia . Są to liczby, na które powinniśmy się przyjrzeć, aby określić skuteczność szczepionek, ponieważ nie można hospitalizować z Covid-19 lub umrzeć (na rzekomy) Covid-19, jeśli nie zostałeś wcześniej zarażony. Dlatego stawki na 100 000 ogólnej populacji używane przez takie jak BBC News są używane, aby cię oszukać.

(...) Wszystkie trzy wskaźniki są znacznie wyższe wśród zaszczepionej populacji, z pewnością powinniśmy widzieć coś przeciwnego, jeśli rzekomo szczepionki Covid-19 zmniejszają ryzyko hospitalizacji i śmierci? Niestety, powyższe liczby nie tylko sugerują, że szczepionki są nieskuteczne, ale wręcz sugerują, że powodują pogorszenie stanu biorcy - (i że covid to szczepionka dopow) Skuteczność szczepionki na poziomie 0% oznaczałaby, że szczepionki są nieskuteczne, a zaszczepieni i nieszczepieni mają taką samą szansę na śmierć w przypadku zakażenia Covid-19.

Ale skuteczność szczepionki na poziomie -95% oznaczałaby, że szczepionki faktycznie pogarszają stan biorcy, na przykład dziesiątkując układ odpornościowy biorcy lub wywołując reakcję, taką jak wzmocnienie zależne od przeciwciał. Co sprawia, że poniższe liczby są niezwykle niepokojące.

Powyższy wykres pokazuje zwiększone ryzyko hospitalizacji w przypadku zakażenia Covid-19, zwiększone ryzyko zgonu w przypadku zakażenia Covid-19 oraz zwiększone ryzyko zgonu w przypadku hospitalizacji z powodu Covid-19 wśród zaszczepionej populacji. Procenty zostały obliczone na podstawie „Wskaźnika według statusu szczepień” obliczonych w poprzednim wykresie.

Wykres pokazuje, że zaszczepieni są o 63% bardziej narażeni na hospitalizację z powodu Covid-19 w przypadku zakażenia, dlatego pokazuje to, że szczepionki przeciwko Covid-19 mają średnią skuteczność szczepionki wynoszącą -63% w stosunku do hospitalizacji. Ale najbardziej niepokojąca liczba pokazana na powyższym wykresie pokazuje, że zaszczepieni są o 394% bardziej narażeni na śmierć z powodu Covid-19 w przypadku zarażenia. Pokazuje to, że szczepionki przeciw Covid-19 mają średnią skuteczność szczepionki wynoszącą -394% przeciwko śmierci, co sugeruje, że zastrzyki całkowicie dziesiątkują układ odpornościowy biorców.

Pandemia w pełni zaszczepionych
Więc masz to. Najnowsze dane opublikowane przez Public Health Scotland potwierdzają, że przy 64% przypadków, 74% hospitalizacji i 89% zgonów w ciągu ostatnich czterech tygodni wśród zaszczepionej populacji, nie jest to „pandemia nieszczepionych”. a zamiast tego jest w dużym stopniu „pandemią w pełni zaszczepionych”. Ale nie tylko to, dane dowodzą również, że zastrzyki Covid-19 nie tylko nie działają, ale także pogarszają stan biorcy, ze wskaźnikiem śmiertelności przypadków pięciokrotnie wyższym wśród zaszczepionej populacji niż w populacji nieszczepionej. Dla dobra ludzkości nadszedł czas, aby wyłączyć BBC News i zdać sobie sprawę, że manipulują tobą i okłamują cię, ponieważ ostatnie półtora roku nie miało absolutnie nic wspólnego z wirusem, a wszystko z kontrolą. dailyexpose.uk

"Pandemia szczepionek"
Szczepionka poważnie rani i zabija WIELU ludzi, ale oczywiście nazywają te rany i zgony "chorobą COVID-19 ...by utrzymać prawdziwą pandemię, muszą wprowadzić obowiązek szczepień, paszporty i rozprawić się z nieszczepionymi.

Daily Mail, 18 listopada 2021: "Dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, powiedział, że słabnąca odporność po pierwszych zastrzykach prowadzi do wzrostu liczby ciężkich przypadków wśród uodpornionych Amerykanów. 'To, co zaczynamy teraz widzieć, to wzrost hospitalizacji wśród osób, które zostały zaszczepione, ale nie wzmocnione' ...".

Podcast NY Times, 12 listopada 2021 r.; Fauci stwierdza: "Obserwują słabnięcie [wywołanej szczepionką] odporności nie tylko na infekcje, ale na hospitalizacje i w pewnym stopniu na śmierć, co zaczyna teraz dotyczyć wszystkich grup wiekowych. Nie dotyczy to tylko osób starszych."

Tłumaczenie: Szczepionka poważnie rani i zabija WIELU ludzi, ale oczywiście nazywamy te rany i zgony "chorobą COVID-19". Ponadto, naszym rozwiązaniem tej katastrofy jest robienie większej ilości zastrzyków (boosterów), które będą hospitalizować i zabijać jeszcze więcej ludzi.

Dailyexpose.uk ma znacznie głębszą historię:
"Opinia publiczna jest wielokrotnie okłamywana przez wybranych urzędników, niewybranych doradców i media głównego nurtu, przy czym wszyscy oni twierdzą, że świat doświadcza obecnie Pandemii Nieszczepionych. To nie może być dalsze od prawdy".

"Ale kłamstwo zostało teraz użyte do usprawiedliwienia zamykania nieszczepionych w Austrii, i zamykania nieszczepionych poza społeczeństwem w Australii".

"Teraz Niemcy mają zamiar pójść za przykładem, Szkocja ma zamiar zakazać nieszczepionym wstępu do pubów i restauracji za radą wykwalifikowanego dietetyka udającego eksperta od pandemii, który nazywa się Devi Sridhar, a władze i media w Anglii poszły w nadgodziny za radą 'nudge unit', aby nakłonić ludność do poparcia blokady tylko dla nieszczepionych.

"Ale to wszystko nie ma absolutnie żadnego sensu, ponieważ oficjalne dane Zdrowia Publicznego pokazują, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy... dwie trzecie hospitalizacji Covid-19 [ludzie, którzy bardzo zachorowali od zastrzyku] było wśród w pełni zaszczepionych, a przerażające 91% zgonów Covid-19 [ludzie, którzy umarli od zastrzyku] było wśród w pełni zaszczepionych, a prognozy pokazują, że sprawy mają się znacznie pogorszyć."

"...w tygodniu rozpoczynającym się 6 listopada potwierdzono w Szkocji łącznie 773 hospitalizacje Covid-19 [osób zranionych przez zastrzyk]. Z tego 137 było wśród populacji nieszczepionej, podczas gdy 363 wśród populacji szczepionej."

"...w pełni zaszczepieni stanowili większość hospitalizacji [w Szkocji] w okresie od 16 października do 12 listopada, i ponownie biorąc pod uwagę hospitalizacje aż do 23 sierpnia możemy zauważyć, że sprawy z tygodnia na tydzień stawały się stopniowo coraz gorsze dla w pełni zaszczepionych."

"W tygodniu rozpoczynającym się 21 sierpnia zaszczepieni stanowili 68% hospitalizacji, ale szybko przejdźmy do tygodnia rozpoczynającego się 6 listopada i widzimy, że zaszczepieni stanowili 73% hospitalizacji."

"Najgorszy jak dotąd tydzień dla zaszczepionych jednak, jeśli chodzi o hospitalizacje, nastąpił w tygodniu rozpoczynającym się 16 października, w którym zaszczepiona populacja stanowiła 79% hospitalizacji Covid-19 [osób zranionych przez zastrzyk]."


"[W Szkocji]...w pełni zaszczepieni stanowili przytłaczającą większość zgonów Covid-19 [zgony w wyniku zastrzyku] w okresie od 9 października do 5 listopada 2021 roku. Ale biorąc również pod uwagę liczbę...zgonów według statusu szczepienia aż do 14 sierpnia jesteśmy w stanie zobaczyć, że sprawy stają się znacznie gorsze dla w pełni zaszczepionej populacji z tygodnia na tydzień..."

"...w tygodniu rozpoczynającym się 14 sierpnia zaszczepieni stanowili 78% zgonów, ale szybko do przodu do tygodnia rozpoczynającego się 30 października i widzimy, że zaszczepieni stanowili 85% zgonów."

Przejście ze Szkocji do Anglii: "Opublikowano najnowszy briefing techniczny Public Health England na temat wariantów Covid-19 budzących obawy i ujawnia on, że do 12 września 2021 roku 74% wszystkich domniemanych zgonów z powodu Covid-19 od 2 sierpnia 2021 roku [osoby zabite przez zastrzyk] było wśród zaszczepionej populacji, co potwierdza, że Wielka Brytania doświadcza obecnie pandemii zaszczepionych".

Ale nie przejmuj się, bądź szczęśliwy. Rozwiązanie - niekończące się toksyczne dopalacze - z pewnością uratuje dzień. I przez "uratować dzień" mam na myśli, że dziesiątki, a nawet setki milionów żyć zostaną zrujnowane i zakończone.

I przez zwrot "uratować dzień" rozumiem również, że media informacyjne będą to wszystko ukrywać i nadal promować alternatywną fantazję o wszechświecie, w którym szczepionka jest ratującą tęczą, a nieszczepieni są terrorystami. Działa tu magia. Jeśli wierzysz w to, co mówią ci media informacyjne, pozostaniesz pełen życia i zdrowy (jeśli przyjmiesz szczepionkę i wszystkie środki wspomagające). Jeśli nie weźmiesz szczepionki, jesteś skazany na zagładę. To jest naprawdę coś. Te gadające głowy wiadomości to elfy z lasu. Z każdym słowem, które wypowiadają, rzucają potężne zaklęcia.

-W samych Stanach Zjednoczonych liczba zgłoszonych przypadków obrażeń spowodowanych przez szczepionkę COVID przekroczyła 600.000. W znanym badaniu Harvard Pilgrim stwierdzono, że aby uzyskać prawdziwą liczbę, należy pomnożyć liczbę zgłoszonych urazów poszczepiennych przez 100. nomorefakenews.com
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

Braun o
niedzielskim: Tego niestabilnego lub i cynicznego człowieka należy jak najszybciej odsunąć od wpływu na polskie życie

Co to za państwo, w którym minister ogłasza w jakim składzie i w jakiej konfiguracji wolno będzie pracować, spotykać się, działać. To dopomina się już nie tylko sądów, ale także i najwyższych trybunałów – powiedział poseł Grzegorz Braun.

Na wtorkowej konferencji pras…
More
.

Braun o
niedzielskim: Tego niestabilnego lub i cynicznego człowieka należy jak najszybciej odsunąć od wpływu na polskie życie

Co to za państwo, w którym minister ogłasza w jakim składzie i w jakiej konfiguracji wolno będzie pracować, spotykać się, działać. To dopomina się już nie tylko sądów, ale także i najwyższych trybunałów – powiedział poseł Grzegorz Braun.

Na wtorkowej konferencji prasowej posłowie Konfederacji Robert Winnicki, Artur Dziambor i Grzegorz Braun odnieśli się do działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w związku z epidemią koronawirusa.

"Najlepiej byłoby, gdyby swój wypoczynek zaczął na Białołęce"

Braun powtórzył, że w jego ocenie Niedzielski powinien już teraz stanąć przed sądem.

– Powinien odpocząć od obowiązków, które, jak widać, przerastają jego wyporność, nawet na poziomie spójności medialnej jego własnych wypowiedzi. Z mojego punktu widzenia najlepiej byłoby, gdyby swój wypoczynek zaczął na Białołęce, czekając tam na wezwanie, doprowadzenie przed oblicze prokuratora, a następnie sądu, który wymierzyłby sprawiedliwość za te przestępcze na skalę masową, zbrodnicze w skutkach, działania i zaniechania ministra Niedzielskiego oraz jego wspólników w tym dziele – mówił poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

– Przypominamy, nigdy dosyć przypominania, że to wszystko jest bezprawne, że konstytucyjne prawa Polaków do swobodnego przemieszczania się, także uprawiania działalności gospodarczej, wreszcie wszystkie prawa naturalne i kodeksowe do normalnego życia rodzinnego, społecznego, te prawa są łamane. Łamane są również ustawy. Ustawa o ochronie danych osobistych, łamane są artykuły kodeksu karnego. Przymuszanie, podżeganie do przestępstwa, zmuszanie do znoszenia określonych stanów. To właśnie czyni minister Niedzielski – wskazał.

Braun o ustawie segregacyjnej

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik przedstawili założenia projektu ustawy, która miałaby umożliwić sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19. Sprawa budzi olbrzymie emocje i jest przedmiotem wielu dyskusji w przestrzeni publicznej. Przeciwko jakiejkolwiek formie różnicowania sytuacji prawnej obywateli ze względu na przyjęcie bądź nieprzyjęcie preparatu na COVID-19
konsekwentnie opowiada się Konfederacja. Wiadomo też, że nie ma w tej sprawie jednomyślności w klubie parlamentarnym PiS. Jeśli dojdzie do głosowania, dyscyplina partyjna nie będzie obowiązywała w Solidarnej Polsce. "Na pewno za tym nie zagłosuję" – oświadczył z kolei Paweł Kukiz.

Braun przypomniał też stanowisko Konfederacji w tej sprawie.

– To, co w ostatnich dniach, tygodniach w sposób szczególnie skandaliczny zostało zaprezentowane, to wyraźna wola rządu do przeniesienia obowiązków egzekwowania tych bezprawnych ram reżimu sanitarnego na polskich przedsiębiorców. To szczególnie wredne i paskudne dążenie do outsourcingu, do tego, żeby przedsiębiorcy sami wzięli na siebie obowiązki – przepraszam za drastyczność porównania – obowiązki kapo obozowych, którzy trzymać będą za twarz i zaglądać w papiery swoim bliźnim, swoim podwładnym przez siebie zatrudnionym – powiedział.

– Pan minister Niedzielski pokazał nam właśnie tym rozrzutem swojej opinii, zaprezentowanym w ostatnich dniach, że jest albo osobą niewypowiedzianie cyniczną – i tę opcję obstawiam – albo też psychicznie niestabilną, łatwo poddającą się wpływom innych osób. Tego niestabilnego lub i cynicznego człowieka należy jak najszybciej odsunąć od wpływu na polskie życie – zaznaczył.

– Co to za państwo, co to za kraj, w którym minister choroby i nagłej śmierci ogłasza niczym dekrety, bez żadnego stanu wojennego, bez żadnego stanu wyjątkowego, bez stanu klęski żywiołowej, ogłasza komu, gdzie, w jakim składzie i w jakiej konfiguracji wolno będzie pracować, spotykać się, działać. To dopomina się już nie tylko sądów, ale także i najwyższych trybunałów – podsumował Braun.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Monitorowanie przez FDA bezpieczeństwa szczepionek Cow iD-19:

Lista możliwych skutków ubocznych ***Może podlegać zmianie***
„, obejmuje m.in.:


Zespół Guillaina-Barrégo

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia

Poprzeczne zapalenie rdzenia

Zapalenie mózgu

Konwulsje/napady padaczkowe

Udar mózgu

Narkolepsja i katapleksja

Anafilaksja

Zawał mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia …
More
Monitorowanie przez FDA bezpieczeństwa szczepionek Cow iD-19:

Lista możliwych skutków ubocznych ***Może podlegać zmianie***
„, obejmuje m.in.:


Zespół Guillaina-Barrégo

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia

Poprzeczne zapalenie rdzenia

Zapalenie mózgu

Konwulsje/napady padaczkowe

Udar mózgu

Narkolepsja i katapleksja

Anafilaksja

Zawał mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego

Choroba autoimmunologiczna

Zgon

Komplikacje ciążowe i porodowe

Choroby demielinizacyjne

Małopłytkowość

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

Zakrzepica żył głębokich

Artretyzm i artralgia / bóle stawów

Choroba Kawasakiego


i inne

Zatem, pomimo wiedzy o możliwych chorobach i odczynach mogących być konsekwencją iniekcji do organizmu groźnego preparatu testowanego jako „szczepionka przeciwko Covid-19”, FDA ukrywała te fakty, a 11 grudnia 2020 roku to samo skorumpowane FDA udzieliło tymczasowej autoryzacji EUA (Emergency Use Authorization).

Na podstawie tej fikcyjnej i zmanipulowanej autoryzacji EUA, tylko w USA użyto tych preparatów 379 milionów razy (wyszczepiając „pełnymi dawkami” 178 milionów Amerykanów – stan na 10 września 2021 r). I dalej, pomimo pozornie przyznanej tzw. pełnej autoryzacji, nadanej 23 września br. wyszczepia się ludzkość na podstawie EUA. (O farsie autoryzacji czytaj: „Rezygnacja dyrektorów FDA – bunt czy zrobili swoje i mogą odejść?„)

Od czasu wypuszczenia na rynek „szczepionek” ani jedna zaszczepiona osoba nie była w pełni poinformowana o możliwych skutkach ubocznych, tych mogących wystąpić zaraz po iniekcji, czy też w ciągu 30 dni. Jak wiadomo system VAERS mający zbierać przypadki skutków ubocznych, interesuje się tylko zdarzeniami zaistniałymi do jednego miesiąca – po tym czasie nawet śmierć nie jest już klasyfikowana jako skutek uboczny „szczepionki”… Po miesiącu po zaszczepieniu wszystkie choroby stają się jakimiś przypadkowymi zdarzeniami nie mogącymi mieć żadnej relacji ze „szczepionkami”. Ta diabelska funkcjonująca logika zakłada, że „szczepionki działają” przez wiele miesięcy, że „chronią” przez długi czas, a jednocześnie ich wpływ na organizm nigdy nie może w tym czasie być negatywny.


Proszę udostępniać wszystkim znajomym z książki adresowej, z pejsa, twitera, instagrama, znajomym … –
Jan Zbigniew wojan
I o to chodziło - depopulacja NWO !