henryk33
1.1K

PAN JEZUS o PRZYSZŁOŚCI POLSKI.

PAN JEZUS o PRZYSZŁOŚCI POLSKI.

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

Panie Jezu bardzo prosimy wytłumacz nam te Apele od dawna: aby Polacy wracali z emigracji do Polski a Rząd w Polsce
z akceptacją Episkopatu przygotowuje nam WOJNĘ, ponieważ lekceważą Twoje prośby, aby uznali Ciebie Boga Oficjalnie Aktami KRÓLEM POLSKI - Jedyny Ratunek na POKÓJ, bo jako KRÓL POLSKI zamienisz Cudownie ludzkie serca na MIŁOSIERNE i sami ludzie nie będą chcieli wojny, ani grzeszyć a będą zwracali się do Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego i do Maryi Królowej Polski ze wszystkimi sprawami. Ten warunek jest najtańszy, najszybszy do wykonania bo bez kosztów, kataklizmów, bez broni i strachu. Bardzo prosimy o pomoc, bo wojna za granicą trwa.
GDYBY POLITYCY I DUCHOWNI W EPISKOPACIE CHCIELI BYĆ POLAKAMI I KATOLIKAMI, TO ONI WSZYSCY POWINNI BŁAGAĆ CIEBIE BOGA O KRÓLOWANIE W POLSCE, BO WOJNA JUŻ TRWA, A PUTIN NIE CHCE ZREZYGNOWAĆ.


PAN JEZUS.
"Tak powiedziałem do wielu osób, aby Polacy do Polski wracali i nadal tak mówię, bo Moja jest taka Wola, aby Mój Naród Wybrany mógł być ocalony cały. Macie Królową Maryję, która od dłuższego czasu łzy wylewa
i cierpi za polityków i duchownych rządzących waszym Narodem i Krajem, a wy Polacy jesteście otoczeni coraz większą ilością zdrajców Moich i waszych, którzy dążą do waszego zniewolenia i zupełnego bezbożnego Polski przejęcia i przeznaczenia. Żydowscy faryzeusze mają wypróbowane sposoby na wasze zniewolenie i demoniczne wami rządzenie i dlatego nie chcą Mnie KRÓLEM POLSKI uznać, bo Mnie nienawidzą, a fałszywymi modlitwami tylko ze Mnie szydzą.
Macie waszą Królową, która nie zostawi was w potrzebie a ich układy z lucyferem Cudownie zerwie.
Dlatego Ją tylko proście, aby politycy i duchowni nawrócili się i KRÓLEM POLSKI Mnie uznali, bo mało czasu na to macie. Każdy biskup i kapłan zna Moje zasady działania, że za nieposłuszeństwo Mnie Bogu do piekła spada - do lucyfera swego pana. Ja zawsze uprzedzam co będzie, gdy Moje Słowa będą zlekceważone - jak przez Rozalię uprzedzałem rządzących Polską, lecz Episkopat zlekceważył Moje Słowa a Hlond spadł do piekła lucyfera za namową swego przyjaciela szpiega.
Dlatego Ja znam plany waszych wrogów i oznajmiam, że nieposłuszni politycy niby katolicy i duchowni sprowadzą na Polskę okrutnych wrogów więc nie zwlekajcie, a na Boże proste drogi pokojowe miłością
i świętością ogarnięte - powracajcie. Już dookoła wasi wrogowie was informują o nadciągającej burzy wojennej w atomowe, drastyczne i śmiercionośne środki wyposażone a wy bądźcie Bogu posłuszni i się nawracajcie a wiecznego piekła nie wybierajcie.
Już tak długo mówię do was Polacy do politycznej i religijnej władzy, że tylko głupcy Zbawicielowi Bogu nie są posłuszni, a wy głupcami nie bądźcie, jak faryzeusze Żydowscy i nauczcie się wybierać drogi proste, bezgrzeszne i bądźcie Mnie Bogu wierni, a ocalicie Polskę i siebie. Przecież każdy wie, że Bóg zawsze zwycięża i teraz zwycięży. Gdy będę KRÓLEM POLSKI nie użyję żadnych śmiercionośnych narzędzi a Pokój, Spokój i Dobro Zwycięży.
Dlatego nazwiecie Mnie ISKRĄ, która rozpali świat Miłością i Miłosierdziem, a dla ludzi Zbawienie Wieczne. Do BRONI RÓŻAŃCOWEJ wzywam was i zapraszam do ZWYCIĘSTWA i SZCZĘŚCIA Duchownych rządzących Episkopatem, że będzie każdy dla siebie prawdziwie bratem i zapanuje w Polsce i na świecie BÓG MIŁOŚCIĄ a MARYJA RÓŻAŃCAMI. Każdemu zamienię serce na Miłosierne i nie będą grzeszyć, ani zabijać także dzieci poczęte
Ludzie - opamiętajcie się i porzućcie zamiary wojenne, a pokochajcie DOBRO i niech będą Mnie dusze wasze wierne. Co wam się lepiej opłaci w każdej dziedzinie i w każdym zawodzie, bo po to zszedłem z Nieba na Ziemię, aby mógł świat żyć pod Patronatem BOGA ZBAWICIELA i KRÓLA POLSKI.
Jezus Chrystus Przyjaciel i Zbawiciel - Król Polski Świata Odkupiciel".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie - 9.05.22 r.
***********************************

Święty Biskupie Stanisławie Patronie nasz bardzo prosimy o Błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski.
ŚWIĘTY BISKUP STANISŁAW.
"My obserwujemy Ziemię, Polskę a Ja i każde miasto którego Jestem Patronem i Jestem do naśladowania wzorem. Proszę was Polacy - nie bądźcie byle jacy, lecz rozmodleni i miłością Bożą wzruszeni. Macie bardzo dużo wzorowych Opiekunów w Niebie, którzy pomagają wam w potrzebie, lecz pragną wzajemności dla Bożej Miłości chociaż w Modlitwie i porzućcie utratę czasu w niepotrzebnej, bezbożnej gonitwie.
KTÓŻ jak BÓG - oto wasze hasło, bo My w Niebie pragniemy waszego życia na Ziemi według i tego Hasła: BÓG - RODZINA - OJCZYZNA, a nikt nie będzie winny, bo wszyscy będą szczęśliwi.
Wasz Patron Biskup Stanisław będzie szczęśliwy gdy plany wojenne bezpowrotnie prysną".
---------------------------------------------------

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie - 9.05.22 r.

Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Święty Stanisławie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w obronie Swej owczarni poniosłeś śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Cię pokornie, zasługami Twymi u Boga, abyśmy byli zawsze gorliwymi cnót Twych naśladowcami. Przemożny Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy dochowali statecznie wiary, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości, służbie Bożej i w jedności z Kościołem świętym, a tak zasłużyli sobie na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *
O święty Stanisławie, Obrońco nasz i Orędowniku, uproś nam łaskę prawdziwej pokuty.
Niech sercom naszym skruszonym i upokorzonym wróci doskonała czystość: czystość w myśli, w mowie i w uczynku, czystość w obyczaju. Niech duchem Bożym odnowione oblicze ziemi naszej czystością zakwitnie, żebyśmy wszyscy podobali się Bogu i żeby Bóg dusze nasze zbawił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłośnika czystości. Amen. ********************************************