fil.news
286

Panatikong Obispo ni Bergoglio Ipinatapon ang Pari Dahil sa Pagiging Katoliko

Ang panatikong liberal na si Obispo Raúl Martín ng Santa Rosa, Argentina, ay nag-utos kay Padre Luis Murri noong Disyembre na umalis sa kanyang diyosesis. Ang dahilan: Si Murri ay isang Katolikong …